Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Epilepsilarm - rutin

Förskrivning - läkare


Läkaren förskriver epilepsilarm på särskild blankett i Cosmic. Blanketten skickas till MAS i respektive hemkommun.

MAS - medicinskt ansvarig sköterska


 1. Utser ansvarig sköterska i kommunen om annan än MAS
 2. Kompletterar förskrivningen med uppgifter om hur och var larmet skall användas användning av epelepsilarm
 3. Blanketten skickas till HMC för vidare handläggning:
 4. Hjälpmedelscentralen
 5. Länssjukhuset Ryhov P5
 6. Försörjningsvägen 3
 7. 551 85 JÖNKÖPING
 8.  
 9. HMC förbereder för utlämning av larm (beställning mm)
 10. HMC kontaktar ansvarig person för larmet för att boka tid för installation och information till berörda.
 11. HMC gör journalanteckning i Cosmic (NPÖ)

 

Uppföljning


Läkaren ansvarar för den medicinska uppföljningen av förskrivningen.

Ansvarig person ansvarar för kontinuerlig uppföljning enligt xxxxxxxxxxxxx.

Felanmälan


Om larmet inte fungerar eller om det uppstår frågor kontakta Hjälpmedelscentralen.

Sortiment


Epilepsilarm

Hjälpmedelscentralens kundservice

036-32 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

Kommunikations- och kognitionsteamet

036-32 87 50

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

 

Landstingets webbplats för hälsa, sjukvård och tandvård, 1177.se
Råd om vård dygnet runt, 1177.se (nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2016-03-02
Martin Tubbin, Kundleverans, IT-centrum