Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Fria käkrörelser, rörelseövningar vid käkledsbesvär

Rörelsen kan användas vid spänningstillstånd i käkmuskulatur och överbelastningssymtom från käklederna. Observera dock att denna rörelse inte ska utföras vid misstanke om akut käkledsartrit. Ordination: 10 stycken rörelser som upprepas 3 gånger dagligen.

Beskrivning/instruktion

 1. Gör små ”joggande” rörelser med underkäken utan att ha tandkontakt.
  Rör käken upp och ned utan stor ansträngning i cirka 20 sekunder.

  Fria käkrörelser, övning 1

   
   
 2. Gapa så stort du kan och håll kvar några sekunder. Stäng sedan munnen. Upprepa enligt ordination.

  ................st rörelser
   
  Fria käkrörelser, övning 2

   
   
 3. Skjut underkäken åt höger så långt du kan utan tandkontakt. Håll kvar några sekunder. Upprepa enligt ordination.

  ....................st rörelser
  Fria käkrörelser, övning 3
   
   
   
 4. Skjut underkäken åt vänster så långt du kan utan tandkontakt. Håll kvar några sekunder. Upprepa enligt ordination.

  ....................st rörelser
   Fria käkrörelser, övning 4

   
   
 5. Skjut underkäken framåt så långt du kan utan tandkontakt. Håll kvar några sekunder. Upprepa enligt ordination.

  ....................st rörelser
  Fria käkrörelser, övning 5Upprepa övningarna.................gånger per dag. Dessa övningar kan i vissa fall ge lättare kortvarig smärta med påföljande ömhet. Detta är inget att oroa sig för, men provocera inte käkarna i onödan med alltför intensiv träning.

Uppföljning

Följ upp insatt rörelseträningsprogram minst 2 gånger under en tremånadersperiod. Avbryt behandlingen vid försämring av patientens symtom. Vid eventuella frågor eller behov av rådgivning, kontakta specialist inom bettfysiologi.

Kontaktperson för innehåll

Alkisti Anastassaki Köhler
E-post:
Tfn: 010-242 46 89

Håkan Nilsson
E-post:
Tfn: 010-242 46 95

Dokument

Utskriftsvänlig version att lämna till patient.

Uppdaterad: 2017-04-18
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården