Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Tungövningar, rörelseträningsprogram för käkmuskulaturen

Kan användas vid tungparafunktion. Ordination: 10 stycken rörelser som upprepas 3 gånger dagligen.

Beskrivning/instruktion

Forma tungan som en boll genom att pressa den nedåt och bakåt mot munbotten och svalget.

Tungövningar, rörelseövningar vid käkledsbesvär

 

Räck sedan ut tungan framåt och nedåt så långt det går. Upprepa enligt ordination.

.........................gånger.

Tungövningar, rörelseövningar vid käkledsbesvär

 

Upprepa övningarna.................gånger per dag. Dessa övningar kan i vissa fall ge lättare kortvarig smärta med påföljande ömhet. Detta är inget att oroa sig för, men provocera inte käkarna i onödan med alltför intensiv träning.

Uppföljning

Följ upp insatt rörelseträningsprogram minst 2 gånger under en tremånadersperiod. Avbryt behandlingen vid försämring av patientens symtom. Vid eventuella frågor eller behov av rådgivning, kontakta specialist inom bettfysiologi.

Kontaktperson för innehåll

Alkisti Anastassaki Köhler
E-post:
Tfn: 010-242 46 89

Håkan Nilsson
E-post:
Tfn: 010-242 46 95

Dokument

Utskriftsvänlig version att lämna till patient.

Uppdaterad: 2017-04-18
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården