Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

Videofilmer - Så mycket bättre för sjuka äldre

Video/film

Det finns flera filmer på nodernas webbplatser liksom på andra landstings webbsidor. Sök på Google! Nedanstående filmer är några exempel, länk finns på webbplatsen Klöver.

 • Musik och trygg hemgång – film visar förbättringsarbeten i Lund/Landskrona. Två förbättringsarbeten som har gjort livet tryggare och roligare för sjuka seniorer. På Österbo i Lund genomsyras vardagen nu av musik och i Landskrona har man skapat en tryggare hemgång från sjukhus till hemmet.
   
 • Trygg och säker utskrivning - Sammanhållen vård och omsorg. Om bedömning av risk för återinskrivning.planering åtgärd, uppföljning osv. Om ett kunskapsbaserat standardiserat arbetssätt. Memeologen.
 • Teach back - en film om att ta ansvar för förståelse. En metod för att säkra att den som tar emot budskap verkligen förstått vad du sagt. Om att kommunicera i vård och omsorg. Producerad i Västerbotten 2013.
 • Vårdplanering i hemmet (webbsida med film 8 min) - Det som behövs ofta är att läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och biståndshandläggare samlas hemma hos patienten. Där på hemmaplan blir patienten tryggare, ställer fler frågor och tar för sig mer.
 • System Sciences and Better Care (1h 10 min) - Don Berwick föreläser på engelska om Triple Aim, nov 2009 (1h 10min). Don Berwick, läkare och f d chef för Institute for Healthcare Improvement, Boston, USA. English flag Hand outs (pdf)
 • Measurement in healthcare - en intervju med Robert Lloyd, statistriker och förbättringsledare
  på Institute for Healthcare Improvement, Boston.
  Measurement has to do with the improvement journey, to build skills in 1) developing a Value
  Compass and Operational definitions 2) to gather data, and 3) to analyze data with run
  charts and control charts. Use both qualitative observation data and quantitative data. (10 min
 • Rate, score and percentage - what's the difference? Värdera/rangordna, poängsätta, procentsats och förhållanden mellan lika och olika data. Robert Lloyd förklarar de vanligaste begreppen (på engelska).(8:30 min)
 • Tillsammans - så mycket bättre. Om hur vi förbättrar vårdens processer för att vården ska bli ännu säkrare, om hur invånare tidigt tas med i utvecklingsarbetet för att förebygga framtida ohälsa. ”Tillsammans” står för samarbete med patienter, närstående, olika professioner, kommuner och andra landsting.
 • Det systemiska mötet en film om systemiskt tänkande (kunskapsområdet), systemiska samtal och systemiskt möte (metodiken). Koncepetet innehåller fördjupat lärande via berättelser och systemiska samtal/möten där den faktiska förändringen blir synlig och visar på den betydelse de enskilda individernas beteende är i skeendet. Utvecklingscentrum Skåne.

Patientinvolvering:

Filmer om patientinvolvering- Skåne - bland annat: en patient som beskriver varför det är viktigt att ha med patienten i arbetet

Musik och trygg hemgång - film om förbättringsarbeten i Lund/Landskrona

En serie korta filmer från 2012 (webbsida, nytt fönster)
• Självdialys
• Rehabiliteringsmedicin - teamvård
• Passion för livet
• Koloncancer
• Hälsosamtal
• Cancerrehabilitering - ”Hur går jag vidare”
• BPSD-team - om demens
• Barndialogen
• Spira och miljön - om Scenkonstens hus
• Senior alert - kvalitetsregister

Senior alert - två korta introduktioner om

• Patientsäkerhet - det finns flera intressdanta
filmer - sök på webben!

Två rapporter om förebyggande aktiviteter:
Seniorcentrum i Tranås och
Äldrecentrum i Rengsjö, Bollnäs Rengsjö-projeketet (word, nytt fönster).

Uppdaterad: 2018-04-11
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion