Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

Bildspel och nätbaserat lärande

Åhörarkopior från bildspel

Case management för sköra äldre personer (+65) (ppt, nytt fönster)
Effekter på sjukvårdskonsumtion, Kostnader i relation till nytta, och Upplevelser av interventionen.
Åhörarkopior från föredrag av Magnus Sandberg, Leg ssk, dr med vet, biträdande forskare

 

Nätbaserat lärande

Förbättringsverktyg - Enheten för strategisk utveckkling, Skåne
 

Korta videofilmer om olika delar i förbättringskunskap (Qulturum)
Här finns även en mini introduktionskurs samt en mer omfattande grundkurs kallad "Förbättringsguiden"

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2018-04-11
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion