Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

patient tränar med hantel, foto: Smålandsbilder.se

Profilområden

Tvärprofessionellt och tvärvetenskapligt

Inom Region Jönköpings län bedrivs klinisk patientnära forskning med fokus på i huvudsak tio profilområden.

Varje profilområde innehåller vetenskaplig kompetens och är tvärprofessionellt och tvärvetenskapligt. Forskningsområdets resultat har ofta betydelse redan på kort sikt för de patientgrupper som berörs.

Forskningsprofilområden

Kontakt

Akut buk, mag- och tarm-sjukdomar, nutrition

Roland Andersson

Jan Söderman

Barns hälsa och vård

Karin Åkesson

Cancersjukdomar

Freddi Lewin

Margaretha Stenmarker

Hjärt- och kärlsjukdomar

Jan-Erik Karlsson ordförande

Peter Blomstrand 

Infektioner

Anna J Henningson

Sture Löfgren

Lärande, förnyelse och kommunikation inom hälso-och sjukvården

Boel Andersson-Gäre
Futurum

Göran Henriks

Odontologi

Anders Magnusson

Henrik Jansson

Psykiatri
Per Bülow

Sally Hultsjö

Marie Proczkowska Björklund

Rörelseorganens funktion och symptom

Bo Rolander

Björn Alkner

Äldres hälsa och vård
Inger Ahlström

Felicia Gabrielsson-Järhult

Uppdaterad: 2017-11-13
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion