Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Händer gör formen för hjärta, foto Smålandsbilder.se

Hjärt- och kärlsjukdomar

Forskningsprofilområde inom Landstinget i Jönköpings län

Kunskap och tillämpning

Åderförkalkning av hjärta och kärl är en av de vanligaste orsakerna till sjuklighet och död. Vår kunskap och teknik inom området har vuxit kraftigt under det senaste decenniet men tillämpningen inom prevention, diagnostik och behandling släpar efter.

Det finns inom Landstinget i Jönköpings län stor kompetens inom området och ett profilområde med denna inriktning kan effektivisera kunskapsspridning och förbättra patientvården.

Nätverk för profilområdet

Basen för profilområdet utgörs av en grupp disputerade, handledarkompetenta medarbetare inom Landstinget, Hälsohögskolan samt CMIV vid Hälsouniversitetet i Linköping. Till nätverket knyts doktorander och forskningsintresserade medarbetare inom Landstinget och andra värdefulla externa kontaktpersoner.

Profilområdet leds av en styrgrupp som planerar verksamheten och årligen upprättar verksamhetsberättelse och plan.

Inom sydöstra sjukvårdsregionen finns ett samarbete inom hjärt- kärlforskning och finansiering sker bland annat via FORSS (Forskningsrådet i sydöstra Sverige).

Aktuella forskningsområden

Till gruppens aktuella kunskapsområden hör bland annat: kardiovaskulär prevention, kärlväggens egenskaper och betydelse för cirkulationen, funktionell kardiovaskulär MR diagnostik, hjärtultraljudsdiagnostik, nuklearmedicinsk diagnostik, hjärtsviktsbehandling, immunsystemet och kardiovaskulär sjukdom, kardiovaskulära funktionens påverkan av känslor och perception.

Mål med verksamheten

  • Att skapa ett forum för forskarseminarier där projektidéer skapas och nya forskargrupper bildas.
  • Att utgöra en handledarresurs.

Välkommen

Är du intresserad av att delta i forskningsprofilgruppen kontakta ordförande, som finns i kontaktlistan till höger.

 

Intresserad

Genom att anmäla ditt intresse till Futurum får du inbjudan till profilområdets månadsträffar, seminarier, etc.

Styrgrupp

Jan-Erik Karlsson  CV
ordförande

Niclas Bjarnegård

Jan Mårtensson  CV

Peter Blomstrand  CV

Jan Engvall  CV

Hans Lingfors  CV

Toste Länne  CV

Eva Maret

Lars-Göran Persson  CV

Tips

  •  
  •  

 

 

 

 

Uppdaterad: 2015-03-04
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion