Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Ryhovs herrgård

Ryhovs herrgård

En fläkt av gamla tider

Så skrev J Allvin om Ryhovs herrgård som varit landshövdigboställe i generationer. Herrgårdens äldsta delar är troligen från slutet av 1600-talet och den nuvarande fasaden förmodligen från 1800-talets mitt.

I juni 1846, berättas det, gavs en middag för prins Carl, senare CarlXV. Det tyder på att gården använts för officiell representation och att prominenta gäster trampat de gamla tiljorna.

Från början av 1900-talet använde regementet I12 huvudbyggnaden som överstebostad. Från och med 1 mars 1934 när Ryhovs sjukhus invigdes nyttjades herrgården som överläkarbostad.

1998 renoverades herrgårdens huvudbyggnad och har sedan dess varit ett uppskattat val för bland annat konferenser och sammanträden för Region Jönköpings län. Även en av flygelbyggnaderna kan nyttjas för mindre sällskap.

Ryhovs Herrgård - ett nära val

Ryhovs herrgård är ett utmärkt val för konferenser, sammanträden, representation och avtackningar. Herrgården som ligger behagligt utom räckhåll för det dagliga arbetet och ändå inte längre bort än att du kan åka hem samma dag.

Huvudbyggnaden

Det stora konferensrummet i huvudbyggnaden rymmer upp till 35 personer beroende på möblering. Grupprummen liksom samlingsrummen är renoverade och möblerade i gammal stil, men byggnaden är naturligtvis anpassad efter dagens krav med rullstolsramp och WC för funktionshindrade.

Flygelbyggnaden

I den varsamt renoverade flygelbyggnaden finns ett sammanträdesrum som beroende på möblering rymmer cirka 20 personer. I denna byggnad finns även två grupprum för 6-8 personer och ett kök med sittplatser.

AV-utrustning

Våra rum är utrustade med mordern AV-utrustning för underlätta ert arbete. Det finns tillgång till PC, dataprojektor, internetanslutning, TV, video och OH.

Kommunikationer

Herrgården ligger på Ryhovsområdet i Jönköping. Närmaste busstation är "Länssjukhuset Ryhov", närmaste tågstation är "Rocksjön".
 

Bokning

Vill du förlägga konferensen till en angenäm miljö och kanske inta eftermiddagskaffet i en vacker salong med anor är du välkommen till Ryhovs Herrgård!

Ta kontakt med husmor Margareta Tiderman tfn: 010 - 242 51 45 för hjälp med din bokning, prisuppgifter, rekommendationer om bästa catering med mera.

Vägbeskrivning

Så här hittar till Ryhovs Herrgård (kartan är en jpeg-bild som öppnas i nytt fönster)
 

Uppdaterad: 2020-12-08
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion