Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Ersättningsberättigade DRG-koder för ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län

DRG

Kodtext

A99O

Övriga läkarbesök vid sjukdomar i nervsystemet

B11O

Primära operationer på iris, öppenvård

B12P

Bilateral linsoperation utom discission av sekundär katarakt, öppenvård

B12Q

Ensidig linsoperation utom discission av sekundär katarakt, öppenvård

B15O

Extraokulära operationer exklusive ögonhåla, öppenvård

B75O

Ögondiagnostik med större undersökning, besök

B76O

Ögondiagnostik med biopsi, besök

B77O

Ögondiagnostik med annan undersökning, besök

B78O

Läkemedelstillförsel i ögonregionen, besök

B80O

Ögonåtgärder, terapeutiska, besök

B81O

Ögonfotografering, besök

B99O

Övriga läkarbesök vid sjukdomar i ögonregionen

B99X

Läkarbesök i team vid sjukdomar i ögonregionen

D990

Övriga läkarbesök vid sjukdomar i andningsorganen

E99O

Övriga läkarbesök vid sjukdomar i cirkulationsorganen

H99O

Övriga läkarbesök vid sjukdomar i muskler, skelett och bindväv

J39O

Andra operationer i hud och underhud, öppenvård

J99O

Övriga läkarbesök vid sjukdomar i hud och underhud

L99O

Övriga läkarbesök vid endokrina och metabola sjukdomar

P990

Övriga läkarbesök vid graviditet, förlossning och barnsängstid

R98O

Övriga läkarbesök vid blodsjukdomar

R99O

Övriga läkarbesök vid myeloproliferativa sjukdomar

S99O

Övriga läkarbesök vid infektionssjukdomar och HIV

T99O

Övriga läkarbesök vid psykiska sjukdomar och drogberoende

U19O

Andra operationer efter skada, öppenvård

U98O

Övriga läkarbesök vid skador och förgiftningar

W09O

Operationer utförda i samband med andra kontakter

W99O

Övriga läkarbesök vid andra problem

X43O

Ultraljud, övrigt, besök

X62O

Information och utbildning, besök

X630

Vårdadministrativa åtgärder, öppenvård

Y83O

Övriga sjuksköterskebesök

Y85O

Övriga undersköterskebesök

Y90O

Övriga besök annan vårdgivarekategori

Mer information

Beslutade av NN 2016-xx-xx

Uppdaterad: 2016-09-27
Susanne Yngvesson Strid, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion