Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

namnskylt, foto: Smålandsbilder.se

Uppdrag student

Utbilda framtidens medarbetare

Region Jönköpings län tar emot studenter från 18 olika utbildningsprogram. Ett positivt studentbemötande kan lägga grunden för rekrytering av framtida medarbetare. Att handleda studenter är samtliga medarbetares uppgift och ingår i anställning inom Region Jönköpings län/vårdval.

Futurum

Futurum – akademin för hälsa och vård har Regionens uppdrag att stödja verksamheternas VFU-arbete. Det innebär bland annat att Futurum verkar för handledares kvalitets- och kompetensutveckling, följer resultat och utvecklar VFU-genomförandet i samverkan med verksamheter och aktuella lärosäten.

Samverkan och utveckling

Regionen är en lärandemiljö där samarbetet mellan olika yrkesgrupper runt patienten är en viktig utgångspunkt. Studenterna involveras i verksamhetsutvecklingen bland annat genom att medverka i pågående förbättrings- och utvecklingsarbeten.

Studenten - en resurs

En handledarenkät, som ett stort antal medarbetare besvarat, visar att handledarskapet har ett kompetensutvecklande värde och ofta ger nya perspektiv på arbetet. Studenten blir då en resurs för verksamheten. Det är inte ovanligt att en positiv VFU-period kan leda till en framtida rekrytering.

Patient och student

Studentens möte med patienten en förutsättning för yrkeslärande. Om en student är med vid vårdbesöket kan besöket möjligen ta lite längre tid. Men Regionens förhoppning är att man som patient ska få ett positivt intryck av framtidens sjukvårdspersonal.

Uppdaterad: 2018-06-28
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion