Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

KomHem (arkiv) Överföring av hemsjukvård - projektet KomHem

Arkiv för äldre överenskommelser och dokument i exempelvis genomförda projekt i samverkan mellan Region Jönköpings län och länets kommuner.

Överföring av huvudmannaskapet för hemsjukvården i länet från Region Jönköpings län (dåvarande Landstinget i Jönköping län) till kommunerna i Jönköpings län 2013. Projektet för överföringen kallades för "Komhem".

Uppföljningar och mätningar

Projektdokumentation

Frågor om hemsjukvård

Kontakt

Ulrika Stefansson
Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län
ulrika.stefansson@rjl.se
036-32 42 29

Uppdaterad: 2016-06-23
Ulrika Stefansson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion