Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Minnesanteckningar, styrgruppen för Komhem

Minnesanteckningar från styrgruppens möten inför övergången av hemsjukvård, projektet Komhem.

2013-01-15

Rapport om övergången vid årsskiftet, om fördjupningsdokumentet, tillämpningsanvisningar och vad resterande deltagare i projektledningen ska göra jan - mars, uppdrag gällande Säker kommunikation, Rapport från KomUpp - var rapporten ska publiceras med mera; avtackning av projektledningen.

OBS! Efter detta sammanträde tar KOLA-gruppen över styrningen av de frågor som återstår eller består som gäller hemsjukvården.

2012-11-27

Förslag till nytt avtal för samverkan kring hjälpmedelsfrågor; Tillämpningsanvisningar (granskning); KomUpp - basmätning och uppföljning, Hur går förberedelserna i kommunerna?; IT-frågor; Helgpatienter.

2012-10-15

Rapport från arbetsgrupperna, Nätverket för ansvariga bör finnas kvar efter nyår, Förbättringsgrupp nytt namn på gruppen som ska lösa ev tvister, Habutredning, Läget för IT-systemen, helgpatienter, KomHem och Ledningskraft med mera.

2012-06-19

Arbetsgrupperna i höst, prioriterade områden för it-stödet, gemensam kompetensutveckling, samverkansavtal med Hjälpmedelsverksamheten rerspektive habiliteringscentrum, KomHem-arbetet i höst, samordning med Ledningskraft, inspirationskonferens?, pågående uppdrag.

2012-05-15

Mötet inställt.

2012-04-10

Genomgång av förslag till avtal (publiceras inom kort). Avtalstext och bilagor finns under fliken Dokument och presentationer t v.

2012-04-03

Utredning av bårhusverksamheten (gjord av Lars Wallström), förslag till avtal och bilagor.

2012-02-21

Rapport från projektledningen, slutsatserna i särskilda uppdrag (bland annat om habilitering, hjälpmedel etc), utredning av Lars Wallström angående hjälpmedelsverksamheten i framtiden, med mera.

2012-02-03

Extramöte om särskilda utredningarna och rapport från hearingarna samt om datum för växlingen, uppföljningssystemet, baslinjeår för jämförelser.

2012-01-10

Kvalitetsindikatorer/mätningar, nätverk startat för ansvariga i kommunerna, rapport från arbetsgrupperna, förslag till redovisningsformulär, tidpunkt för verksamheternas övergång, förslag till slutdokument för KomHem.

2011-11-22

Rapport från arbetsgrupperna. Särskilda utredningsuppdrag. Mötestider för 2012. (I tidplanen används ordet inrangering, se ordförklaring i högerspalten.)

2011-10-06

Arbetsmöte om Avsiktsförklaringen. Textredigering, diskussioner.

2011-08-14

Rapport från kontakter som tagits, med politiker, Sveriges Kommuner och Landsting; kvalitetsindikatorer att mäta, informationsgrupp, IT-grupp, rappoort från huvudmännen, det nya namnet på projektet.

2011-06-14

Projektledarens rapport om inledande träffar och planering, arbetsgruppernas sammansättning och mandat, inför möten i PKN och PD senare i juni, inför möte om vision för arbetet den 30 augusti.

2011-05-10

 Introduktion av uppdraget, uppdragsbeskrivning, befintliga avtal, tider för kommande möten.

Styrgrupp

Region Jönköpings län:

 • Agneta Jansmyr, landstingsdirektör
 • Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
 • Göran Henriks, utvecklingsdirektör
 • Anders Liif, personaldirektör
 • Stefan Schoultz

Från kommunerna och Regionförbundet:

 • Mats Hoppe, kommunchef, Värnamo kommun
 • Anders Åberg, socialchef, Sävsjö kommun
 • Gunnel Lundgren, socialchef, Värnamo kommun
 • Nils Zadik, tillförordnad socialdirektör, Jönköpings kommun
 • Stefan Tengberg, ekonomichef, Gislaved
 • Karin Westling, Regionförbundet, Kommunal utveckling

Från och med 15 januari 2013 tog KOLA-gruppen över ärenden som rör hemsjukvården och KomHem-arbetet.

Uppdaterad: 2014-12-23
Anna Franzén Ekros, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion