Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regional arbetsgrupp diabetes

Regional arbetsgrupp diabetes har i uppdrag att skapa förutsättningar, samt bedriva ett regionalt arbete utifrån nationell arbetsgrupp diabetes. Rådet ska dessutom skapa förutsättningar för en jämlik och kunskapsbaserad vård regionalt.

Regional arbetsgrupp diabetes består av:

  • Herbert Król, ordförande, Kalmar
  • Leni Lagerqvist, sekreterare, Kalmar
  • Ann-Sofie Neumark, Kalmar
  • Carl Johan Östgren, Östergötland
  • Malin Jonsson, Östergötland
  • Helena Johansson, Jönköping
  • Anders Tengblad, Jönköping

Regional arbetsgrupp diabetes arbetar för en likvärdig diabetesvård, oavsett var du bor i regionen. Diabetesvård bedrivs i primärvården och på samtliga nio sjukhus inom regionen.

Minnesanteckningar 2018

 

Logga in

Arbetsmaterial för Regional arbetsgrupp diabetes (begränsad behörighet, nytt fönster)

Ledamöter 2018

Ordförande: Herbert Król, Kalmar

Sekreterare: Leni Lagerqvist, Kalmar

Region Jönköpings län
Anders Tengblad
Helena Johansson

Landstinget i Kalmar län
Herbert Król
Ann-Sofie Neumark

Region Östergötland 
Carl Johan Östgren
Malin Jonsson

Planerade möten 2018

Nationell arbetsgrupp diabetes

Magnus Wijkman, region Östergötland

Nationellt programområde Endokrina sjukdomar

Bertil Ekman, region Östergötland

Arkiv

2014

2016

Mer information

Uppdaterad: 2018-02-21
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion