Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kontakt

Ordförande

Elzbieta Partyka-Rut
Region Östergötland

Ledamöter

Cecilia Toppe
Region Jönköpings län

Oskar Lindholm
Region Jönköpings län

Herbert Król
Region Kalmar län

Ann-Sofie Neumark
Region Kalmar län

Carl Johan Östgren
Region Östergötland

Malin Jonsson
Region Östergötland

Uppdaterad: 2020-09-09
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion