Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Debitering vid implantatkirurgi, Odontologiska Institutionen

Uppdaterat av Käkkirurgiska kliniken och avdelningen för parodontologi 2018-01-16.

Prislista för implantatkirurgi vid Odontologiska Institutionen , exempel på debiteringar vid implantatbehandling.
 

Prislista för implantatkirurgi vid Odontologiska Institutionen

 • Operationsåtgärd styrs av antal fixturer vid samma operationstillfälle.
 • Om implantatoperation utförs i flera områden vid samma behandlingstillfälle debiteras merkostnad
  1 000:- för varje ytterligare operationsområde.
 • Om distansoperation utförs i flera områden vid samma behandlingstillfälle debiteras merkostnad 500:- för varje ytterligare operationsområde.
 • Medsänd kostnadsförslag, räknas alltid med 0-karens.
 • Ange om protetik är utförd på granntänder inom två år.

Vid frågor kontakta Pia Bergstrand, Käkkirurgiska kliniken, telefon 010-242 60 38, eller Eva Johansson, avdelningen för parodontologi, telefon 010-242 46 23.

 

Utbytesbehandling

Entandslucka

1 implantat Åtgärdskod Kostnad patient
Undersökning 107S  
Röntgenundersökning 103S + panorama/CBCT  
Implantatoperation
1 implantat

925S

Astra                        = 10 399:-

Nobel                       = 10 202:-

Straumann               = 10 270:-

Distansoperation Ingår i åtgärd 925S  
Vid ytterligare
utbytesåtgärd vid
samma operationstillfälle

925S

Astra                          = 7 374:-

Nobel                         = 7 133:-

Straumann                 = 7 245:-

 

 

Implantatkirurgi

1 implantat

  Åtgärd
Undersökning 107S
Röntgenundersökning 103S + panorama/CBCT
Implantatoperation 421S
Distansoperation 422S
Implantat 420
  421S (sänk pris till referenspris)
Endast vid ytterligare operationsområde i samband med utbytesbehandling

 

 2–3 implantat
  Åtgärd
Undersökning 107S
Röntgenundersökning 103S + panorama/CBCT
Implantatoperation 423S
Distansoperation 424S
För varje ytterligare
operationsområde vid
samma operationstillfälle
Öppna operationsåtgärd och lägg på:
Implantatoperation 1 000:-
Distansoperation 500:-
Implantat 420
  423S (sänk pris till referenspris)
Endast vid ytterligare operationsområde i samband med utbytesbehandling

 

4 eller fler implantat
  Åtgärd
Undersökning 107S
Röntgenundersökning 103S + panorama/CBCT
Implantatoperation 425S
Distansoperation 426S
  425S (sänk pris till referenspris)
Endast vid ytterligare operationsområde i samband med utbytesbehandling
För varje ytterligare
operationsområde vid
samma operationstillfälle
Öppna operationsåtgärd och lägg på:
Implantatoperation 1 000:-
Distansoperation 500:-
Implantat 420

 

 PRISER BASERADE PÅ AVTALSPERIOD  2014-11-01--2018-10-31 
 

ASTRA TECH

  Komponenter Pris
OsseoSpeed EV (1-stegs) Fixtur + läkdistans 2 510:-
OsseoSpeed EV (2-stegs) Fixtur + täckskruv + läkdistans 2 764:-

 

Nobel Biocare

  Komponenter Pris
Brånemark System Mk III TiU (1-stegs/2-stegs) Fixtur med täckskruv + läkdistans 2 523:-
Brånemark System Replace Select straight/tapered
(1-stegs/2-stegs)
Fixtur med täckskruv + läkdistans 2 650:-
Nobel Active 3,0 mm Fixtur + läkdistans + täckskruv 4 405:-

 

Straumann AB

  Komponenter Pris
Standard Plus/Bone Level/BLT SLA Roxolid (1-stegs) Fixtur + läkdistans 2 425:-
Standard Plus/Bone Level/BLT SLA Roxolid (2-stegs) Fixtur + täckskruv + läkdistans 2 635:-

 

Brånemark Integration AB

  Komponenter Pris
Biohelix implantat Fixtur + täckskruv + läkdistans 1 597:-
Original implantat Fixtur + täckskruv + läkdistans 1 414:-
Zygoma Fixtur Fixtur + täckskruv + läkdistans 4 650:-

 

Unident

  Komponenter Pris
Unident Fixtur + täckskruv + läkdistans 3 058:-

 

NEOSS

  Komponenter Pris
NEOSS Fixtur + täckskruv + läkdistans 2 002:-

 

Exempel på debiteringar vid implantatbehandling

(Käkkirurgiska kliniken, avdelningen för parodontologi)
 

1. Implantatoperation exempel regio  24, 25 och 45

Diagnos enkelsidig friändtandslöshet
2 kvandranter vid samma behandlingstillfälle

Debitering

 • 423S + 1000:-
 • 420
 • 420
 • 420

Debitering distansoperation

 • 424S + 500:-

 

2. Implantatoperation exempel regio 46
     Utbytesbehandling

Diagnos entandslucka inom position 6-6

Debitering

 • 925S (distansoperation ingår i priset )
 • + mellanskillnad fixturkostnad/referenspris

 

3. Implantatoperation exempel regio 35, 45
     Utbytesbehandling

Diagnos entandslucka inom position 6-6
2 kvadranter vid samma behandlingstillfälle

Debitering

 • 925S (distansoperation ingår i priset) (35)
 • + mellanskillnad fixturkostnad/referenspris
   
 • 925 (distansoperation ingår i priset ) (45)
 • + mellanskillnad fixturkostnad/referenspris

 

4. Implantatoperation exempel regio 46 entandslucka/utbytesbehandling
     Implantatoperation exempel 2 fixturer regio 34-36

2 kvadranter vid samma behandlingstillfälle

Debitering

 • 925S (distansoperation ingår i priset) (46)
 • + mellanskillnad fixturkostnad/referenspris
 • 423
 • 420
 • 420

Debitering distansoperation

 • 424S (regio 34-36)

 

5. Implantatoperation hel ök och hel uk

2 helkäkar vid samma behandlingstillfälle

Debitering implantatoperation ök

 • 425S
 • 420 x6

Debitering implantatoperation uk

 • 425S
 • 420 x 4

Debitering distansoperation ök

 • 426S

Debitering distansoperation uk

 • 426S

 

6. Implantatoperation exempel regio 35, 37

Regio 35

Diagnos 5011 enkelsidig friändtandlöshet ...

Regio 37 100 %

Debitering

 • 421S           (35)
 • 420             (35)
 • 421 100 %  (37) summa mellanskillnad mellan 421 och 423
 • 420 100 %  (37)

 

7. Implantatoperation exempel regio 46, 47

Regio 46

Diagnos 5033 tvåtandslucka

Regio 47 100 %

Debitering

 • 421S      (46)
 • 420        (46)
 • 421 100 %  (47) summa mellanskillnad mellan 421 och 423
 • 420 100 %  (47)
Uppdaterad: 2018-09-05
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården