Region Jnkpings ln Cancerforskning Jönköping
plus.rjl.se/cancerforskningjonkoping

Lila blomma, foto: Maggie Målervik

Om oss 

Stöd till forskning, utveckling och utbildning

Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping är en ideell stiftelse med uppgift att förvalta ekonomiska medel som samlats in genom privata donationer, och med hjälp av dessa stödja forskning, utveckling och utbildning inom cancerområdet i Jönköpings län.

Regional fond skapar nytta

Medel från stiftelsen har bland annat kunnat finansiera forskning inom områdena prostatacancer, bröstcancer, tunntarmscancer och magsäckscancer som bedrivits lokalt inom Jönköpings län. Resultatet har kommit länsborna till del men har också spridits nationellt och internationellt.

Fonden har sedan starten 1972 delat ut stora bidrag med mycket små omkostnader, bland annat eftersom styrelsen arbetar helt ideellt. Styrelsen består bland annat av medarbetare från Region Jönköpings län (Före detta Landstinget i Jönköpings län) från Jönköping University samt från näringslivet inom regionen. 

Var med och bidra

Vill du bidra till lokal cancerforskning? Mer information om det praktiska förfaringssättet finns under rubriken "Din gåva är viktig" i vänstermarginalen.

Mer information

Uppdaterad: 2019-06-24
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion