Region Jnkpings ln Cancerforskning Jönköping
plus.rjl.se/cancerforskningjonkoping

Grenar med rimfrost, foto: Maggie Målervik

Kontakt med stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning


David Robinsson
överläkare
sekreterare
Onkologiska Kliniken
Region Jönköpings län


Stina Sinclair
ordförande
Politisk administratör
Region Jönköpings län

Ulla Hansson Green
kommunikatör
Futurum - akademin för hälsa och vård
Region Jönköpings län

Ledamöter styrelsen

Stina Sinclair
ordförande

Karin Adolfsson
överläkare
onkologkliniken

Bengt Asking
överläkare
kirurgiska kliniken

Dan Friberg
adj ekonomiansvarig

Ulla Hansson Green
adj kommunikatör

Christina Gunnervik
verksamhetschef
kvinnokliniken

Maggie Målevik
före detta patient

David Robinsson
sekreterare
överläkare
urologkliniken, Höglandssjukhuset

Margaretha Stenmarker
överläkare och forskningsledare
Region Jönköpings län

Michael Strandéus
överläkare
onkologkliniken, Region Jönköpings län

 

Uppdaterad: 2019-06-24
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion