Region Jnkpings ln Cancerforskning Jönköping
plus.rjl.se/cancerforskningjonkoping

Grenar med rimfrost, foto: Maggie Målervik

Kontakt med stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning

Onkologiska Kliniken
c/o David Robinsson
sekreterare
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Stina Sinclair
ordförande

Ulla Hansson Green
kommunikatör

Ledamöter styrelsen

Stina Sinclair
ordförande

Karin Adolfsson
överläkare
onkologkliniken

Dan Friberg
adj ekonomiansvarig

Ulla Hansson Green
adj kommunikatör

Christina Gunnervik
verksamhetschef
kvinnokliniken, Region Jönköpings län

Maggie Målevik
före detta patient

David Robinsson
sekreterare
överläkare
urologkliniken, Höglandssjukhuset

Margaretha Stenmarker
överläkare och forskningsledare
Region Jönköpings län

Michael Strandéus
överläkare
onkologkliniken, Region Jönköpings län

 

Uppdaterad: 2018-08-13
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion