Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Kontakter vid remisser till Smärtenheten, Höglandssjukhuset i Eksjö

Information till vårdpersonal som remitterar patienter till smärtenheten.

Kontaktuppgifter endast för personal

Remiss från patientansvarig läkare skickas till:

Smärtenheten
Höglandssjukhuset
575 81 Eksjö

Fax: 0381-33 78 99

Telefon till mottagningen: 0381-33 51 82
Telefon till sekreterare: 0381-33 78 97

Kontaktuppgifter för patienter

Smärtmottagningen, 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Remisser

Cancerrelaterad smärta

  • Vår målsättning är att ta kontakt med patient eller patientansvarig läkare/sjuksköterska inom ett arbetsdygn efter remissens mottagande.

Färdigutredd långvarig smärta

  • Vi önskar remiss med uppgift om diagnos, beskrivning av smärttillståndet samt resultat av genomgångna utredningar och behandlingar. Efter remissbedömning är vår ambition att erbjuda tid inom 90 dagar i enlighet med den nationella vårdgarantin.
  • Angående inneliggande patienter med långvarig smärta görs patientbesök så fort tid medger. Överväg om möjligt telefonråd.

Övrigt

  • Vid pre- och postoperativa anestesiologiska blockader, exempelvis EDA, interkostalblockader skickas remiss till IVA.
  • Vid venport skickas remiss till operationsavdelningen.

Smärtenheten i Eksjö

Smärtenheten i Eksjö behandlar patienter i öppen och sluten vård med långvarig och cancerrelaterad smärta.

Mer information

Journal och instruktion för läkemedelspump CADD Legacy PCA Vid Intratekal (Spinal) administrering (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2016-05-27
Anna Franzén Ekros, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion