Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Smärtrehabilitering på Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Jönköping.

Informationen är flyttad till vår nya webbplats, Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län

Kontakt

Helen Spörk Tellfjord, processledare

Mer information

Informationsblad för utskrift till patienter:

Smärtrehabilitering för patienter

Uppdaterad: 2019-09-23
Agneta Krook, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik