Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Justering av DRG-koder för ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län 2014-07-01

Landstinget ersätter utifrån vårdenhetens gruppering av utvalda DRG-koder. En översyn av dessa koder har genomförts.
I nuvarande uppdrag och ersättning ska även följande DRG-koder ingå:

DRG

Kodtext

B15O

Extraokulära operationer exkl ögonhåla, öppenvård

B78O

Läkemedelstillförsel i ögonregionen, besök

B80O

Ögonåtgärder, terapeutiska, besök

E99O

Övriga läkarbesök vid sjukdomar i cirkulationsorganen

H99O

Övriga läkarbesök vid sjukdomar i muskler, skelett och bindväv

J99O

Övriga läkarbesök vid sjukdomar i hud och underhud

R98O

Övriga läkarbesök vid blodsjukdomar

R99O

Övriga läkarbesök vid myeloproliferativa sjukdomar

T99O

Övriga läkarbesök vid psykiska sjukdomar och drogberoende

W99O

Övriga läkarbesök vid andra problem

X43O

Ultraljud, övrigt, besök

Y85O

Övriga undersköterskebesök

Y90O

Övriga besök annan vårdgivarekategori

Justeringen gäller retroaktivt från 1 april 2014.

Mer information

Beslutat av hälso- och sjukvårdsdirektör 2014-07-01
Diarienummer 2013-1506

DRG-koder (diagnosrelaterade grupper)

Uppdaterad: 2015-11-23
Susanne Yngvesson Strid, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion