Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Justering av DRG-koder för ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län 2014-08-27

Landstinget ersätter utifrån vårdenhetens gruppering av utvalda DRG-koder. En översyn av dessa koder har genomförts.
I nuvarande uppdrag och ersättning ska även följande DRG-koder ingå:

DRG

Kodtext

D990

Övriga läkarbesök vid sjukdomar i andningsorganen

P990

Övriga läkarbesök vid graviditet, förlossning och barnsängstid

X630

Vårdadministrativa åtgärder, öppenvård

Justeringen gäller retroaktivt från 1 april 2014.

Mer information

Beslutat av hälso- och sjukvårdsdirektör 2014-08-27
Diarienummer 2013-1506

DRG-koder (diagnosrelaterade grupper)

Uppdaterad: 2015-11-23
Susanne Yngvesson Strid, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion