Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Justerade månadsbelopp för ögonsjukvården januari-april 2015

Regionstyrelsen beslut om tilläggsbudget (RJL 2015/268) innebär att månadsbeloppen för årets första fyra månader justerats.

Landstinget i Jönköpings län hade ett vårdavtal med Ögonspecialisterna i Nässjö, men sedan 1 maj 2015 ingår Ögonspecialisterna i Nässjö i vårdval.

Vårdvalet inom den specialiserade ögonsjukvården har ett gemensamt ersättningstak för de rörliga patientrelaterade ersättningarna. Det nya avtalet innebär en minskning av månadsbeloppen med totalt 1 360 tkr fördelat på årets första fyra månader.

Månad

Tidigare belopp

Nytt belopp

Januari

5 465 200

5 125 200

Februari

4 841 700

4 501 700

Mars

4 956 900

4 616 900

April 5 155 600 4 815 600

 

 Observera att beloppen inte är justerade i förfrågningsunderlaget för vårdval inom specialiserad ögonsjukvård, som fastställdes av landstingsfullmäktige i november 2014.

 

 

 

Uppdaterad: 2015-06-10
Susanne Yngvesson Strid, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion