Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Rättning av månadsbelopp för kvalitetsersättning ögonsjukvård inom vårdval januari-april 2016

Ersättning 2016 vårdval specialiserad ögonsjukvård

Ersättningen för kvalitetsersättning kommer justeras i utbetalningen av maj månad. Det totala månadsbeloppet per kvalitetsersättning ändras från 55 558 kr till 61 083 kr.

Rättning för januari - april betalas ut enligt följande:

  Tillgänglighet,
första besök ögon
Tillgänglighet,
op/åtgärd ögon
Registrering
katarakt-register
Förbättrings-arbete ögon Totalsumma
Ögonmottagningen vårdval
Länssjukhuset Ryhov
1 819 2 094 4 187 4 187 12 288
Ögonmottagningen vårdval
Höglandssjukhuset Eksjö
531 1 537 3 605 3 605 9 278
Ögonmottagningen vårdval
Värnamo sjukhus
1 457 1 457 2 914 2 914 8 743
Eye Clinic Scandinavia AB 1 264 792 2 528 2 528 7 112
Capio Medocular AB 2 025 2 025  4 049 4 049 12 148
A6 Ögonklinik AB 1 724 1 724 3 447 3 477 10 342
Ögonläkarhuset City
i Jönköping AB
580   580 580 1 741
Ögonspecialisterna i Nässjö 789   789 789 2 367
Totalsumma         64 020

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2016-06-04
Susanne Yngvesson Strid, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion