Region Jnkpings ln Kultur i vården
plus.rjl.se/kulturivarden

Workshops Kultur för hälsa 28 februari

Verksamhetsområde

Målgrupp

10.45-11.30

Äldre

 

Bibliotekets utbud

Här får du veta mer om hur det går till att "Låna en Värnamobo" om, IT-guide för seniorer och olika kulturarrangemang. Du får också information om böcker, tidskrifter, ljud- och tal böcker samt olika bokcirklar. Vill du, är du välkommen att att gå en kort upptäcksfärd i biblioteket.

Monica Falk, bibilotekarie Värnamo kommun

Barn och unga

 

Språklust - läs tillsammans och låt ditt barn vara med!

Här berättar vi hur vi arbetar med Språklust i Jönköpings län och hur man använder böcker som språkstimulans på bästa sätt om barnet har språkstörning. Aktuell forskning och workshop.

Marie Hallberg, logoped Barnhälsovården

Johanna Billvén, utvecklare Regionbibliotek

Funktionsvariation

 

ShareMusic - kreativt musikskapande

Här får du prova på att utforska musikappar och att gestalta unika, kreativa uttryck genom enkla improvisationsövningar. Med inspiration av ShareMusics inkluderande arbetssätt fungerar det här för alla oavsett ålder och erfarenhet!

Musiker: Ellen Sjö Sander och Patrik Dahlqvist.

 

Integration barn

 

Silent books - att läsa bokstaven röd, mod och metod!

Hur man ger ingångar till språk och läsning till allt från nyanlända barn till vuxna med afasi. Silent books handlar om textlösa bilderböcker som gör att alla kan ta del av samma berättelser.

Elisabeth Magnusson, projektledare Regionbibliotek

Hälsofrämjande
sjukvård

 

Kulturunderstödd rehabilitering - KUR

Att delta i eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar sinnena, kan bidra till ökat välbefinnande och en känsla av sammanhang och meningsfullhet. Rehabiliteringen riktar sig till personer som är sjukskrivna med psykisk ohälsa och smärta. Utvärdering som har genomförts visade på goda resultat som kortare sjukskrivning, ökad arbetsåtergång samt minskade symtom.

Cecilia Gustavsson, kulturkoordinator och kulturpedagog, Värnamo kommun

Paula Bergman, doktorand och folkhälsoutvecklare, sektion folkhälsa, Region Jönköpings län

Birgitta Ekeberg, sjuksköterska/musikterapeut, sektion folkhälsa, Region Jönköpings län

 


 

Verksamhetsområde

Målgrupp

13.00-13.45

Äldre

 

Dans för seniorer

Sektion folkhälsa har utformat ett speciellt dansprogram för seniorer som innehåller sittande och stående dans, koreografier och improvisation. Dansprogrammet är utformat som ett paket med manual, musik, och instruktionsfilm för att underlätta användning på seniorboendet. Dansen är viktig för att behålla en god hälsa hos seniorer och gör att de känner sig gladare och piggare efter ett danspass.

Katarzyna Filipowicz, dansinstruktör sektion Folkhälsa

Barn och unga

 

Idrott+kultur=hälsa

Unga har fått svara på frågor om hälsa, livsvillkor och levnadsvanor. Resultatet har gestaltats med olika kulturella uttryck där de unga själva har varit delaktiga och kopplat ihop olika aktiviteter såsom idrott, kultur och hälsa. Detta har utmynnat i bland annat teater- och musik föreställningar samt konstutställningar.

Madelen Lindquist, hälsoplanerare Region Västmanland

Funktionsvariation

 

Fria händer - ett integrerande teaterprojekt

En film på 20 minuter från föreställningen Fria händer. Här får du också veta hur arbetet med pjäsen och hur Värnamo folkhögskola använder teater som ett sätt att integrera olika elevgrupper.

Marie Albertsson, dramapedagog Värnamo folkhögskola

Integration 1

 

Rag2Rug - både miljö och integration

Nytt av det nötta. Lakan, handdukar som ätits av tidens tand kommer tillbaka som kudde, matta eller duk. Olika kulturer och erfarenheter ger möjlighet för nyanlända kvinnor att komma närmare arbetsmarknaden.

Gunilla Hjelm, projektledare

Integration 2

Språkkonst

Jönköpings läns museum driver ett integrationsprojekt för att gynna nyanländas språkutveckling och introducera nyanlända till museets utställningar. Detta skapar delaktighet så att alla får möjlighet att delta i kulturlivet.

Kalinka Ussing, konstvetare

Hälsofrämjande
sjukvård

 

Hälsofrämjande vårdmiljö

Naturfoto och/eller musik i ett patientrum eller behandlingsrum kan bidra till en trygg känsla i en annars ovan miljö. Konsten och musiken blir en del i läkeprocessen och påskyndar tillfrisknandet. Du får ta del av konkreta exempel som du kan använda dig av där du finns.

Paula Bergman, doktorand och folkhälsoutvecklare, sektion folkhälsa, Region Jönköpings län

Birgitta Ekeberg, sjuksköterska/musikterapeut, sektion folkhälsa, Region Jönköpings län

 


 

Verksamhetsområde

Målgrupp

14.00-14.45

Äldre

 

Din musik

Detta nya arbetssätt inom vård och äldreomsorg bygger på individanpassad insats där man får en känsla av sammanhang genom musiken. Minnen väcks till liv och meningsfullhet skapas.

Alexander Björedal, ABF

Barn och unga

 

Normstorm

Jönköpings kommun har sedan 2012 arbetat med projektet Normstorm som tar avstamp i en skolkontext och inbegriper skapandet av normkreativa bilder och konst, som ställs ut på offentliga platser. Normstorms arbetssätt möjliggör för unga människor, att utifrån sina egna perspektiv, problematisera hur exempelvis psykisk ohälsa, ätstörningar och våld hör samman med normer och normskapande.

Seminariet kommer att ge inblick i Normstorms arbetssätt och förändringsidéer.

Joanna Isaksson Utvecklingsledare Jönköpings kommun Josefine Ottosson Jönköpings läns museum

Funktionsvariation

 

Freja musikteater - för unga vuxna med diagnoser inom autismspektrat

Inom Freja musikteater har man utvecklat en metodik som tar tillvara på ungdomars resurser och låter dom växa och utvecklas genoms att använda teaterlek och musik som verktyg för livet. Här får du ta del av hur verksamheten har utvecklats och hur den idag genom utbildning i metodiken sprids i Jönköpings län.

Sofie Pallander, konstnärlig ledare Freja musikteater

Peter Ivan Ericson, regissör & dramatiker, sektion folkhälsa, Region Jönköpings län

Alexandra Linder, teaterpedagog Teater Vilja, kulturförvaltningen i Gislaveds kommun

Integration

 

Husqvarna FF - en unik förening som samhällsaktör!

Från en idé inom en idrottsförening till att ta över Sveriges största konstgalleri och förvandla det till ett allaktivitetshus i ett socioekonomiskt utsatt område. Vi får ta del av satsningar med fokus på ungdomar och kvinnor och vad Husqvarna FF:s sociala engageman betyder för det lokala samhället.

Ingvar Ederborn, projektsamordnare Smeden Husqvarna FF

Bahman Pourjani, verksamhetsutvecklare ABF Jönköpings län

Hälsofrämjande
sjukvård

 

Biblioterapeutiskt arbetssätt

Läsning är inte bara underhållning, orden är magiska och har läkande krafter! Skönlitteraturen kan hjälpa oss att må bättre, bearbeta känslor och utveckla vårt inre. Vi kommer att ge praktiska exempel på hur vi arbetar med detta på sjukhusbiblioteket.

Catarina Rådefjäll, bibliotekarie sjukhusbiblioteket, Region Jönköpings län
 
Karin Hermansson, bibliotekarie sjukhusbiblioteket, Region Jönköpings län 

Uppdaterad: 2018-02-22
Marie Persson, Utveckling & förvaltning, IT-centrum