Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Definitioner och förkortningar

Adenocarcinom in situ ( AIS) och Adenocarcinom cervicis uteri

In situ och invasiv cancer utgående från cylinderceller

ASCUS eller lätt skivepitellatypi

Atypical squamous cells of undetermined significance. (Misstanke om lätt atypi)

ASC-H

Atypical squamous cells high grade. (Misstänkt höggradig dysplasi)

Cancer in situ

Ingår i CIN 3

CIN 1, CIN 2 och CIN 3

Lätt, måttlig och stark skivepitels dysplasi

Cytburken

Kvalitetsregister som innehåller data kring alla delar av arbetet kring förbyggandet av cervixcancer

GCK

Gynekologisk Cellprovs Kontroll

Exit-test

Sista cellprovet som tas innan screeningen avslutas

HPV test

Test för att detektera HPV i provmaterial

Invasiv cancer

Cancercellerna växer genom basalmembranen

Reflextest -HPV

HPV test som görs i befintligt vätskebaserat prov

See and treat

Konisering görs direkt efter kolposkopi. Aktuellt vid CIN 2 och3 i cellprovet.

TZ= Transformationszonen

Övergångsområdet mellan skivepitel och cylinderceller i cervixmynningen

SNOMED

Standarized Nomenclatur of Medicin,

Denna nomenklatur används I detta dokument.

SWEDAC

Swedish Board for Accreditation and Conformity Assesment.

 

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård