Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Arbetsmaterial kvinnosjukvård

Jönköpings län

Kunskapsstöd

  • Vårdriktlinjer kvinnosjukvård, sydöstra sjukvårdsregionen
  • Fakta kvinnosjukvård, Landstinget i Jönköpings län (nytt fönster)

Mallar, instruktioner

 

Dokument för godkännande av MPG (är godkända av redaktionsgruppen)

     
Titel Ansvarig Fastställt Kommentar
       
       
       
       

Dokument att revidera eller nya, arbetsgrupp

     
Titel Ansvarig Fastställt Kommentar

Cerviccancerprevention

Lisbet Liest 2014-08-11  
       
       
       
       
       

 

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Deltagare

  • Regional medicinsk programgrupp kvinnosjukvård (RMPG)  (nytt fönster)
  • Medicinsk programgrupp kvinnosjukvård (MPG), Landstinget i Jönköpings län(nytt fönster)
  • Fakta-grupp kvinnosjukvård, Landstinget i Jönköpings län (nytt fönster)

Mer information

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård