Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Sommardialogen 2014

Färjan i Arkösund, som deltagarna fick ta till konferenslokalen varje mprgon och kväll. 

Konferens i skärgårdsmiljö. Färjan som deltagarna fick ta morgon och kväll för att komma till konferenslokalen.

Sommardialogen 2014 anordnades den 13 - 15 augusti på Arkösunds hotell vid Bråviken i Östergötland.

Även denna fjärde gång som Sommardialogen genomfördes, deltog närmare 50 personer med bakgrund i vård, omsorg, universitet och lärosäten samt professionsorganisationer.

Huvudtemat var "Lärande för förändring" med underrubrikerna

  • Hur medvetandegörs lärprocesser i vården?
  • Varför lär vi inte av misstagen?
  • Lärandet i nätverk och hur vi sprider i våra organisationer

Sammanhållande var Ebba Berglund och Susanne Kvarnström vid Landstinget i Östergötland samt Johanna Dahlberg och Staffan Pelling vid Hälsouniversitetet, Linköpings Universitet.

Aktiviteterna inleddes med ett inspel från professot Bo Bergman om Förbättringskunskap på svenska.

Dokumentationen publiceras efter programupplägget på särskild sida för dokumentation.

Webbredaktör

Rolf Bardon

Dokumentation från
Sommardialogen 2014

Presentationer och bilder publiceras efter hand på sidan Dokumentation.

Uppdaterad: 2014-08-21
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion