Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Hörsel - Hjälpmedel i Jönköpings län

Bakom örat-apparat med extern hörtelefon

Den här varianten av bakom-örat-apparat leder ljudet från hörapparaten in i örat med en sladd i stället för tunn ljudslang. Sladden mynnar i en så kallad extern hörtelefon, det vill säga en liten högtalare, som är placerad i hörselgången. Apparaten ser i princip likadan ut som övriga bakomörat-apparater, förutom att den kan ha antingen öppen eller individuellt gjuten öroninsats.

Insatsen kan vara av standardtyp eller individuellt gjuten.

För vem?


För personer som har en lätt till måttlig hörselnedsättning används denna tillsammans med öppen öroninsats. Den kan även användas vid måttlig till grav hörselnedsättning tillsammans med starkare hörtelefon och tätare öroninsats. Hörselnedsättningen ska vara bekräftad genom ett hörseltest och det ska finnas behov av att underlätta hörselförmågan.

Mål med hjälpmedlet


Genom att använda hörapparaterna regelbundet tränar personen upp sin förmåga att uppfatta alla ljud. Med tiden blir personen också allt bättre på att urskilja tal och att höra enskilda röster i en bullrig miljö. Vardagslivet och det sociala samspelet med andra underlättas, och man kan njuta av till exempel musik på ett helt annat sätt än tidigare.

Trots att det inte går att återskapa hörseln så att den blir perfekt, kan man ändå höra mycket bättre.

Förskrivare


Audionom

Eget ansvar


Egenavgift enligt gällande regelverk. Förskrivningen fullföljs med ansvarsförbindelse. Personen ansvarar själv för inköp och byte av batterier och förbrukningsartiklar.

Tänk på


Att informera om att hörapparaterna ska tas av vid bad eller dusch. Det är också bra att skydda hörapparaterna från kemiska produkter som till exempel hårspray.

Informera personen om att det är viktigt att spara bruksanvisningen som ett stöd vid skötsel av hörapparaterna.

Uppföljning


Uppföljning av förskrivna hörhjälpmedel sker enligt rehabiliteringsprocessen.

Informera personen om att en enkät skickas ut sex månader efter förskrivning där man får svara på frågor som handlar om nyttan av hörapparaterna.


Isokoder

22 06 15 Bakomörat-apparater

Audionommottagningar, Jönköpings län

Audionommottagningen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
036-32 17 35

Audionommottagningen
Höglandssjukhuset Nässjö
571 81 Nässjö
0380-55 35 38

Audionommottagningen
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo
0370-69 74 90

Hörselteknisk avdelning

Hörselteknisk avdelning
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
036-32 17 45

Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden

Landstingets webbplats för hälsa, sjukvård och tandvård, 1177.se
Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Uppdaterad: 2014-11-18
Ann-Charlott Carlstein, Öron- näs-halsklin Jkp län, Kirurgisk vård