Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Hörsel - Hjälpmedel i Jönköpings län

Benförankrad hörapparat

Om man har problem i ytter- eller mellanörat, som hindrar ljudvågor från att nå fram till innerörat, kan man behöva få ett hörhjälpmedel inopererat. Om det av olika anledningar inte går att placera en hörapparat i hörselgången, kan man i stället få en benförankrad hörapparat. Hörapparaten sätts fast vid en titanskruv som opereras in i skallbenet eller via en magnet. Den fungerar som en vibrator och skickar vibrationer via skallbenet bakom örat till snäckan i innerörat.

För vem?


Personer med ledningshinder där konventionell hörapparat inte fungerar eller där öroninsats inte kan användas. Det kan bero på s.k. hörselgångsatresi, en kombinerad hörselnedsättning eller ensidig dövhet (framförallt barn). Patienten ska ha förmåga att sköta apparaten samt förmåga till hygien och omvårdnad av huden runt implantatet.

Mål med hjälpmedlet


Genom att använda benledningsapparaten regelbundet tränar man upp sin förmåga att uppfatta alla ljud. Med tiden blir man också allt bättre på att urskilja tal och att höra enskilda röster i en bullrig miljö. Vardagslivet och det sociala samspelet med andra underlättas, och man kan njuta av till exempel musik på ett helt annat sätt än tidigare.

Trots att det inte går att återskapa hörseln så att den blir perfekt, kan man ändå höra mycket bättre.

Förskrivare


Öronläkare, audiolog och audionom

Eget ansvar


Egenavgift enligt gällande regelverk. Förskrivningen fullföljs med ansvarsförbindelse. Personen ansvarar själv för inköp och byte av batterier och förbrukningsartiklar.

Tänk på


Att informera om vikten av att rengöra huden och skruven varje dag.

Uppföljning


Kontroller av öra och implantat sker regelbundet via öronläkare.

Informera personen om att en enkät skickas ut sex månader efter förskrivning där man får svara på frågor som handlar om nyttan av hörapparaterna.

Isokoder


22 06 21 Hörapparat som används tillsammans med implantat

Audionommottagningar, Jönköpings län

Audionommottagningen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
036-32 17 35

Audionommottagningen
Höglandssjukhuset Nässjö
571 81 Nässjö
0380-55 35 38

Audionommottagningen
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo
0370-69 74 90

Hörselteknisk avdelning

Hörselteknisk avdelning
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
036-32 17 45

Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden

Landstingets webbplats för hälsa, sjukvård och tandvård, 1177.se
Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Uppdaterad: 2014-11-18
Ann-Charlott Carlstein, Öron- näs-halsklin Jkp län, Kirurgisk vård