Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Hörsel - Hjälpmedel i Jönköpings län

Cochleaimplantat

Cochleaimplantat (CI) kan i vissa fall opereras in om personen är helt döv på båda öronen eller har en mycket svår hörselnedsättning där hörapparat inte räcker till och där hörselnedsättningen innebär stora sociala konsekvenser i det dagliga livet.

För vem?


Person med grav hörselnedsättning och med starkt reducerad förmåga att uppfatta talat språk. En omfattande medicinsk, audiologisk och psykosocial utredning ligger till grund för beslut om CI.

Mål med hjälpmedlet


Målet med en CI operation är att man ska fungera hörselmässigt i sin vardag.

Förskrivare


Audiolog eller öronläkare gör den medicinska bedömningen, audionom förskriver hörapparat och hörseltekniska hjälpmedel. Förskrivningen fullföljs via opererande klinik.

Eget ansvar


Personen ansvarar själv för inköp och byte av batterier och förbrukningsartiklar enligt gällande regelverk. Vissa yttre delar av implantatet ersätts och byts av landstinget. Övergripande försäkringsskydd är viktigt att personen själv införskaffar.

Tänk på


Ofta kan ett flertal olika hörapparater prövas innan beslut om operation tas. Detta för att all tillgänglig teknik först skall vara utvärderad. Genom att använda hörapparater regelbundet tränar man upp sin förmåga att uppfatta alla ljud. Det är gynnsamt före en eventuell CI-operation.

Informera om vikten av att personen ser över sitt försäkringsskydd

Uppföljning


Tät uppföljning i Linköping de första tre åren, därefter årlig uppföljning på Länssjukhuset Ryhov. Vid behov erbjuds man också ytterligare stöd från hörselpedagog och kurator.

Isokoder


22 06 21 Hörapparat som används tillsammans med implantat

Audionommottagningar, Jönköpings län

Audionommottagningen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
036-32 17 35

Audionommottagningen
Höglandssjukhuset Nässjö
571 81 Nässjö
0380-55 35 38

Audionommottagningen
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo
0370-69 74 90

Hörselteknisk avdelning

Hörselteknisk avdelning
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
036-32 17 45

Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden

Landstingets webbplats för hälsa, sjukvård och tandvård, 1177.se
Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Uppdaterad: 2014-11-18
Ann-Charlott Carlstein, Öron- näs-halsklin Jkp län, Kirurgisk vård