Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Hörsel - Hjälpmedel i Jönköpings län

I-örat-apparater

Det finns flera olika sorters i-örat-apparater. Vissa lämnar hörselgångens mynning ganska fri, medan andra sätter igen den. En fördel med dem som lämnar den fri är att örat kan använda sig av den naturliga hörsel som finns kvar, precis som med bakom-örat-apparaterna med öppen insats.

I-örat-apparater innehåller oftast inte så många extra funktioner som bakom-örat-apparater. De är extra små och diskreta, men saknar oftast sådant som telespole till hörslinga.

Det kan behövas en ventilationskanal i hörapparaten, dels för att undvika att fukt stängs in och tryck skapas i hörselgången, dels för att motverka att ljud stängs in, särskilt de egna ljud som skapas när man till exempel pratar, hummar eller sväljer. Det är också större risk att vax sätter igen högtalaren på i-örat-apparater. De behöver därför vaxskydd och rengöras ofta.

För vem?


För personer som har en lättare eller måttlig hörselnedsättning. Hörselgångens storlek liksom att den är fri från eksem och inte har för hög vaxproduktion är avgörande. Hörselnedsättningen ska vara bekräftad genom ett hörseltest och det ska finnas behov att underlätta hörselförmågan. Behov av hörselslinga kan inte tillgodoses i de minsta varianterna.
Den här modellen av hörapparat förutsätter att man har god handmotorik och god syn. Storleken på hörselgången avgör hur liten och diskret hörapparaten kan bli.

Mål med hjälpmedlet


Genom att använda hörapparaterna regelbundet tränar man upp sin förmåga att uppfatta alla ljud. Med tiden blir man också allt bättre på att urskilja tal och att höra enskilda röster i en bullrig miljö. Vardagslivet och det sociala samspelet med andra underlättas, och man kan njuta av till exempel musik på ett helt annat sätt än tidigare.

Trots att det inte går att återskapa hörseln så att den blir perfekt, kan man ändå höra mycket bättre.

Förskrivare


Audionom

Eget ansvar


Egenavgift enligt gällande regelverk. Förskrivningen fullföljs med ansvarsförbindelse.  Personen ansvarar själv för inköp och byte av batterier, laddceller och förbrukningsartiklar.

Tänk på


Små filter och små batterier gör att service och drift blir lite mer omständigt. Tänk på att ta av hörapparaterna vid bad eller dusch. Det är också bra att skydda hörapparaterna från kemiska produkter som till exempel hårspray.

Spara bruksanvisningen som ett stöd vid skötsel av hörapparaterna.

Uppföljning


Uppföljning av förskrivna hörhjälpmedel sker enligt rehabiliteringsprocessen.

Informera personen om att en enkät skickas ut sex månader efter förskrivning där man får svara på frågor som handlar om nyttan av de hörseltekniska hjälpmedel.

Isokoder


22 06 12 I-örat-apparat

Audionommottagningar, Jönköpings län

Audionommottagningen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
036-32 17 35

Audionommottagningen
Höglandssjukhuset Nässjö
571 81 Nässjö
0380-55 35 38

Audionommottagningen
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo
0370-69 74 90

Hörselteknisk avdelning

Hörselteknisk avdelning
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
036-32 17 45

Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden

Landstingets webbplats för hälsa, sjukvård och tandvård, 1177.se
Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Uppdaterad: 2014-11-18
Ann-Charlott Carlstein, Öron- näs-halsklin Jkp län, Kirurgisk vård