Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Hörsel - Hjälpmedel i Jönköpings län

Hjälpmedel i kombination med hörapparat

Olika hjälpmedel i kombination med hörapparat kan användas för att ytterligare förstärka det ljud man vill höra. De här hjälpmedlen utnyttjar olika sorters trådlösa system för att skicka signaler till hörapparaten. Ibland kombineras flera trådlösa system i ett och samma hjälpmedel.

I samband med behovsanalys och hörapparatutprovning tar man ställning till om tilläggshjälpmedel behövs. En del får man av medicinska skäl, andra kan man köpa själv.

  • Slingor, som även kallas hörslingor eller teleslingor, använder elektromagnetiska vågor för ljudöverföringen, och kräver att hörapparaten är utrustad med en så kallad telespole. Det finns slingor för allt från offentliga lokaler som teatrar och biosalonger, till slingor som placeras på en stol eller runt halsen på den som ska lyssna. Till en stolslinga kan man i sin tur ansluta till exempel en TV eller musikspelare. Till en halsslinga kan bland annat mobiltelefon, TV eller musikspelare anslutas.
  •  IR-system överför ljud med hjälp av infrarött ljus. De används vid till exempel överföring av TV-signaler, ibland ihop med till exempel halsslinga.
  • Radioöverförda system använder radiosignaler, FM-signaler, för att skicka ljud till hörapparaten. Det finns fasta och bärbara system. De bärbara innehåller en sändare, en mikrofon, som kan placeras på till exempel ett bord eller direkt på den som talar, och en mottagare, som ansluts till hörapparaten. Ofta kan sändaren också kopplas ihop med tv, radio eller dator.
  • Tillbehör till ljud-, video- och bildsystem/streamer. Vissa hörapparater kan också kopplas trådlöst genom ett tillbehör som ofta kallas streamer (efter en tillverkares egen benämning) till mobiler, datorer, tv och annan kommunikationsutrustning. Då används så kallad bluetooth, blåtandsteknik, eller annan radioteknik mellan streamern och utrustningen.

För vem?


För personer med hörselnedsättning, där hörselnedsättningen är bekräftad genom ett hörseltest och där hörapparater inte räcker till för att underlätta förmågan att uppfatta tal i bakgrundsbuller. Situationer där man behöver eliminera avståndet till ljudkällan till exempel i en skolklass, arbetsplats eller vid telefonering.

Mål med hjälpmedlet


Att förbättra möjligheten att höra i olika akustiska miljöer.

Förskrivare


Audionom

Eget ansvar


Förskrivningen fullföljs med ansvarsförbindelse. Personen ansvarar själv för inköp och byte av batterier, laddceller och förbrukningsartiklar.

Uppföljning


Uppföljning av förskrivna hörhjälpmedel sker enligt rehabiliteringsprocessen.

Informera personen om att en enkät skickas ut sex månader efter förskrivning där man får svara på frågor som handlar om nyttan av de hörseltekniska hjälpmedel.


Isokoder

22 18 30 Slingförstärkare, slingmottagare och slingor

22 18 27 IR-system för ljudinformation

22 18 24 Transmissionssystem via radio

 

Audionommottagningar, Jönköpings län

Audionommottagningen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
036-32 17 35

Audionommottagningen
Höglandssjukhuset Nässjö
571 81 Nässjö
0380-55 35 38

Audionommottagningen
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo
0370-69 74 90

Hörselteknisk avdelning

Hörselteknisk avdelning
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
036-32 17 45

Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden

Landstingets webbplats för hälsa, sjukvård och tandvård, 1177.se
Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Uppdaterad: 2014-11-18
Ann-Charlott Carlstein, Öron- näs-halsklin Jkp län, Kirurgisk vård