Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Hörsel - Hjälpmedel i Jönköpings län

Ljudstimulatorer vid tinnitus

Tinnitus innebär att man hör ljud som inte har någon känd källa. Dessa ljud kan vara väldigt störande och stressande. Tinnitus förekommer ofta i samband med en hörselskada. Det viktigaste hjälpmedlet vid samtidig hörselnedsättning är hörapparat. Den kan kompensera en del för de ljud man inte uppfattar, den ger bakgrundsljud så att inte tinnitus hörs och den minskar ansträngningen att inte höra. Den ger ofta ett bra behandlingsresultat. Det finns kombinerad hörapparat och brusgenerator och ljudstimulerare där en brusgenerator ger ett vitt brus som ställs in strax under tinnitus nivå.

För vem?


Personer med besvärande tinnitus med eller utan hörselnedsättning.

Mål med hjälpmedlet


Att personen ska hantera sin situation bättre och få lindring av sin besvärsgrad.

Ljudstimulering ska konkurrera med tinnitus och med ett särskilt träningsprogram ge en långsam tillvänjning så att man inte längre reagerar på tinnitus.

Förskrivare


Audionom

Eget ansvar


Egenavgift enligt gällande regelverk. Förskrivningen fullföljs med ansvarsförbindelse. Personen ansvarar själv för inköp och byte av batterier, laddceller och förbrukningsartiklar.

Tänk på


  • Att ge råd kring livsstil och stress kan vara av betydelse för att lindra besvärsgraden.
  • Det finns andra ljudalstrare som kan ge lindring med hjälp av olika ljudkulisser som naturljud, havsbrus, vindbrus mm.
  • Vid behov förmedla kontakt till Hörselhabiliteringen.

 Uppföljning


Uppföljning av förskrivna hörhjälpmedel sker enligt rehabiliteringsprocessen.

Informera personen om att en enkät skickas ut sex månader efter förskrivning där man får svara på frågor som handlar om nyttan av de hörseltekniska hjälpmedel.


Isokoder

04 27 15 Ljudstimulerare

Audionommottagningar, Jönköpings län

Audionommottagningen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
036-32 17 35

Audionommottagningen
Höglandssjukhuset Nässjö
571 81 Nässjö
0380-55 35 38

Audionommottagningen
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo
0370-69 74 90

Hörselteknisk avdelning

Hörselteknisk avdelning
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
036-32 17 45

Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden

Landstingets webbplats för hälsa, sjukvård och tandvård, 1177.se
Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Uppdaterad: 2015-01-29
Ann-Charlott Carlstein, Öron- näs-halsklin Jkp län, Kirurgisk vård