Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Hörsel - Hjälpmedel i Jönköpings län

Kommunikationsförstärkare/

samtalsförstärkare

Kommunikationsförstärkare består av en mottagare med mikrofon och/eller telespole och ljudet överförs till öronen oftast via ett par hörlurar eller ett par  i-örat-hörlurar.

För vem?


För personer med hörselnedsättning från lätt till  måttlig/grav grad och där individuell hörapparat av olika skäl inte kan användas.

Mål med hjälpmedlet


Att underlätta enskilda samtal i vardaglig kommunikation och även kunna förbättra avlyssning av till exempel TV/radio via hörselslinga.

Förskrivare


Audionom

Eget ansvar


Egenavgift enligt gällande regelverk. Förskrivningen fullföljs med ansvarsförbindelse. Personen ansvarar själv för inköp och byte av batterier och förbrukningsartiklar.

Tänk på


Hjälpmedlet kan med fördel finnas inom vårdinrättningar för att i olika situationer underlätta kommunikationen med en person med hörselnedsättning. Audionommottagningen kan ombesörja anskaffning mot kostnad inom gällande avtal.

Uppföljning


Uppföljning av förskrivna hörhjälpmedel sker enligt rehabiliteringsprocessen. Informera personen om att en enkät skickas ut sex månader efter förskrivning där man får svara på frågor som handlar om nyttan av hjälpmedlet.

Isokoder


22 21 06 Kommunikationsförstärkare

Audionommottagningar, Jönköpings län

Audionommottagningen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
036-32 17 35

Audionommottagningen
Höglandssjukhuset Nässjö
571 81 Nässjö
0380-55 35 38

Audionommottagningen
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo
0370-69 74 90

Hörselteknisk avdelning

Hörselteknisk avdelning
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
036-32 17 45

Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden

Landstingets webbplats för hälsa, sjukvård och tandvård, 1177.se
Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Uppdaterad: 2015-01-29
Ann-Charlott Carlstein, Öron- näs-halsklin Jkp län, Kirurgisk vård