Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

 Syn - Hjälpmedel i Jönköpings län

Syn

Syncentralen erbjuder insatser till personer boende i Jönköpings län. Syncentralen arbetar i team där pedagogisk, psykosocial och teknisk kompetens finns. Vilket eller vilka hjälpmedel som blir aktuella bestäms av synpedagog och/eller optiker tillsammans med personen det gäller.

Uppdrag för professionerna är att utifrån en helhetsbedömning avgöra vilka hjälpmedel som kan vara aktuella och vilken träning som kan behövas. Detta sker i dialog med den enskilde utifrån dennes behov och aktuella situation. En habiliteringsplan upprättas för att tydliggöra planeringen av insatserna. Det som oftast prioriteras är hjälpmedel för att klara vardagen och för att kunna ta del av samhällsinformation.

Synpedagogen gör ibland hembesök för att undersöka vilket eller vilka hjälpmedel som skulle fungera i hemmet. Besöket behövs också för att undersöka vad som kan göras för att anpassa bostaden.

Definitioner på synnedsättning

Lindrig eller ingen synnedsättning - synskärpa mer än 0,3

Måttlig synnedsättning (1) - synskärpa 0,3-0,1

Svår synnedsättning (2) - synskärpa 0,1-0,05

Blindhet (3) - synskärpa 0,05-0,02

Blindhet (4) - ljusperception

Blindhet (5) - ingen ljusperception

Om hänsyn tas till synfältets storlek ska patienter med synfält ej större än 10 grader runt centrum i det bästa ögat placeras i kategori 3.

Källa: "Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem", svensk version 2010, Socialstyrelsen

Datoriserade hjälpmedel

Målgrupp: Personer med synnedsättning som har stora svårigheter att läsa och kommunicera med sin omvärld.

Synanpassning av datorutrustning kan erhållas av den som är gravt synskadad, d v s är i behov av punkt - och/eller talstöd och av den som är synsvag om befintlig förstoring i Windows kombinerad med bästa optik ej är tillräcklig, om det kan antas att anpassningen leder till större självständighet när befintlig läs- och skrivförmåga ej ger tillräcklig funktion utifrån den synskadades behov.

Mål med hjälpmedlet


Att göra det möjligt och underlätta vardaglig kommunikation med sin omvärld.

Målsättningen med förskrivningen är att den synskadades förmåga att självständigt utföra olika aktiviteter avseende skola/utbildning och vardagsliv ökas. Vid förskrivningen görs en individuell bedömning av behoven.

Eget ansvar


Pedagogiska program, tränings-/spelprogram, program av allmän karaktär omfattas inte av förskrivningen.

Förbrukningsartiklar som till exempel papper och bläckpatroner bekostas av brukaren.

Förskrivare


Synpedagog

Kriterier


Personen ska ha behov av datorbaserat hjälpmedel utifrån sin synnedsättning för att kunna klara sin vardagliga kommunikation.

Personen ska kunna tillgodogöra sig grundläggande datorkunskap.

Vid förskrivning av datorutrustning till synskadad elev ska målsättningen vara att utrustningen ska fungera för eleven i tre år (ett stadium).

Synsvag som enbart behöver förstoring kan ej erhålla dator som hjälpmedel

Scanner som ingår i datorutrustning eller är fristående kan förskrivas till gravt synskadade efter individuell prövning.

Antal


Förskrivning sker av stationär dator ( Endast en per person).Bärbar dator kan bli aktuell för skolelever. Virusprogram installeras alltid av syncentralen.

Grundutrustning

Enkelt ordbehandlingsprogram (Works, Word)

Mailprogram

Modem

Internetprogram

Skärm 19"

Tangentbordsträningsprogram

Skrivare

Scanner som ingår i datorutrustning eller är fristående kan förskrivas till gravt synskadade efter individuell prövning.

Uppföljning/utbildning


Uppföljning och träning skrivs in i habiliteringsplan och omfattar information och överenskommelse om det antal tillfällen för träning som bedöms vara rimligt.

Stegvis utbildning

Tangentbordsträning

Enklare ordbehandling och anpassningar

E-posthantering

Internet

Tänk på

Uppgradering eller byte av förskriven dator kan endast ske när behovet har förändrats.

Dator förskrivs enbart i kommunikativt syfte, med speciella programvaror som inte finns i allmän handel.

Syncentralen utbildar inte i grundläggande datorkunskap.

Syncentralen instruerar i hur de program som ingår i anpassningen fungerar.

Typer av hjälpmedel:

Dator med särskilda anpassningar,förstoringsprogram

Datorutrustning till skolelev

Nätverkskort installeras som standard för att eleven ska få tillgång till samma programvaror som övriga elever. Dubbelutrustning kan förskrivas till elever i årskurs 1 t.o.m. 6. Till elever i årskurs 7 t.o.m. 9, gymnasium och högskola förskrivs främst bärbar utrustning

Folkhögskola, särskola och statliga specialskolor behandlas som övriga skolformer.

Förflyttnings/orienteringshjälpmedel

Förflyttning:

Orienteringshjälpmedel (vita käppar,elektroniska oreineteringshjälpmedel, ljudsignalsändare,kompasser)

Cyklar

För personer med synnedsättning som innebär stora svårigheter att förflytta sig eller orientera sig.

Mål med hjälpmedlet


Att möjliggöra och underlätta vardaglig förflyttning och orientering

Eget ansvar


 

Förskrivare


Synpedagog

Kriterier


Personen ska ha behov av förflyttningshjälpmedel utifrån sin synnedsättning för att kunna klara sin vardagliga orientering och fölrflyttning

Antal


Endast

Uppföljning


Uppföljning och träning skrivs in i habiliteringsplan och omfattar information och överenskommelse om det antal tillfällen för träning som bedöms vara rimligt.

Tänk på

Typer av hjälpmedel:


 1. Orientering  och förflyttningskäppar
 2. Elektroniska orienteringshjälpmedel,
 3. Ljudsignalsändare,
 4. Kompasser
 5. Cyklar

 

Optiska hjälpmedel

För personer med synnedsättning som innebär stora svårigheter att läsa

Mål med hjälpmedlet


Att möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation

Eget ansvar


 

Förskrivare


Optiker

Kriterier


 

Antal


 

Uppföljning


Uppföljning och träning skrivs in i habiliteringsplan och omfattar information och överenskommelse om det vilken träning och uppföljning som bedöms vara rimligt.

Tänk på

Typer av hjälpmedel:


 1. Specialanpassade glasögon
 2. Ljusfilter
 3. Hjälpmedel som vidgar och vinklar synfältet

 4. Kikarglasögon

 5. Luppglasögon

 

Hjälpmedel för kommunikation och information

Mål med hjälpmedlet


Att möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation

Synhjälpmedel:

Kikare och teleskop

Förstorande videosystem

Inspelning-och uppspelningshjälpmedel

Läsmaskin/scanner

Skriv-och ordbehandlingsmaskiner

Eget ansvar


 

Förskrivare


Synpedagog

Kriterier


Personen ska ha behov av läs/skrivhjälpmedel hjälpmedel utifrån sin synnedsättning för att kunna klara sin vardagliga kommunikation.

Antal


Endast ...

Uppföljning


Uppföljning och träning skrivs in i habiliteringsplan och omfattar information och överenskommelse om det antal tillfällen för träning som bedöms vara rimligt.

Tänk på

Typer av hjälpmedel:


 1. Daisyspelare,CD-spelare
 2. Videoförstoringssystem ,CCTV
 3. bandspelare
 4. Fickminne
 5. Utrustning för Brailleskrift
 6. Punktskriftsmaskiner,elektriska och manuella

 

Övriga hjälpmedel

Personlig vård:

Hjälpmedel för att mäta kroppens fysiska och fysiologiska tillstånd

Hantering och transport av produkter (märkningsverktyg,greppanpassningar,fästanordningar)

Hjälpmedel i hushåll

Typer av hjälpmedel:

 1. Talande temeraturmätare
 2. Ljusindikator
 3. Färgindikator för att kunna avgöra färger
 4. Olika hushållshjälpmedel
 5. Kroppstermometer,personvåg
 6. Tidshjälpmedel ( talande klocka )

Syncentralen

010-242 16 40

Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

www.rjl.se/habiliteringscentrum

Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden

Landstingets webbplats för hälsa, sjukvård och tandvård, 1177.se
Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Glasögonbidrag för barn och unga

Information till dig som optiker

På gång på syncentralen

7 oktober: Syncentralen firar 40 år – välkommen på föreläsningar

Uppdaterad: 2019-05-31
Susanne Almers, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik