Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Datoriserade hjälpmedel

För vem?


Personer med synnedsättning som har stora svårigheter att läsa och kommunicera med sin omvärld.

Synanpassning av datorutrustning kan erhållas av den som är gravt synskadad, d v s är i behov av punkt - och/eller talstöd och av den som är synsvag om befintlig förstoring i Windows kombinerad med bästa optik ej är tillräcklig, om det kan antas att anpassningen leder till större självständighet när befintlig läs- och skrivförmåga ej ger tillräcklig funktion utifrån den synskadades behov.

Mål med hjälpmedlet


Att göra det möjligt och underlätta vardaglig kommunikation med sin omvärld.

Att självständigt utföra olika aktiviteter avseende skola/utbildning och vardagsliv ökas.

Eget ansvar


Pedagogiska program, tränings-/spelprogram, program av allmän karaktär omfattas inte av förskrivningen.

Förbrukningsartiklar som till exempel papper och bläckpatroner bekostas av brukaren.

Förskrivare


Synpedagog

Kriterier


Personen ska ha behov av datorbaserat hjälpmedel utifrån sin synnedsättning för att kunna klara sin vardagliga kommunikation.

Personen ska kunna tillgodogöra sig grundläggande datorkunskap.

Vid förskrivning av datorutrustning till synskadad elev ska målsättningen vara att utrustningen ska fungera för eleven i tre år (ett stadium).

Synsvag som enbart behöver förstoring kan ej erhålla dator som hjälpmedel

Scanner som ingår i datorutrustning eller är fristående kan förskrivas till gravt synskadade efter individuell prövning.

Antal


Förskrivning sker av stationär dator ( Endast en per person).Bärbar dator kan bli aktuell för skolelever. Virusprogram installeras alltid av syncentralen.

Grundutrustning


 • Enkelt ordbehandlingsprogram (Works, Word)
 • Mailprogram
 • Modem
 • Internetprogram
 • Skärm 19"
 • Tangentbordsträningsprogram
 • Skrivare
 • Scanner som ingår i datorutrustning eller är fristående kan förskrivas till gravt synskadade efter individuell prövning.

Uppföljning/utbildning


Uppföljning och träning skrivs in i habiliteringsplan och omfattar information och överenskommelse om det antal tillfällen för träning som bedöms vara rimligt.

Stegvis utbildning

 • Tangentbordsträning
 • Enklare ordbehandling och anpassningar
 • E-posthantering
 • Internet

Tänk på


Uppgradering eller byte av förskriven dator kan endast ske när behovet har förändrats.

Dator förskrivs enbart i kommunikativt syfte, med speciella programvaror som inte finns i allmän handel.

Syncentralen utbildar inte i grundläggande datorkunskap.

Syncentralen instruerar i hur de program som ingår i anpassningen fungerar.

Typer av hjälpmedel


Dator med särskilda anpassningar,förstoringsprogram

Datorutrustning till skolelev

Nätverkskort installeras som standard för att eleven ska få tillgång till samma programvaror som övriga elever. Dubbelutrustning kan förskrivas till elever i årskurs 1 t.o.m. 6. Till elever i årskurs 7 t.o.m. 9, gymnasium och högskola förskrivs främst bärbar utrustning

Folkhögskola, särskola och statliga specialskolor behandlas som övriga skolformer.

Datoriserade hjälpmedel

Syncentralen

036-32 16 40

Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

www.rjl.se/habiliteringscentrum

WebSesam

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden

Landstingets webbplats för hälsa, sjukvård och tandvård, 1177.se
Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Glasögonbidrag för barn och unga

Information till dig som optiker

Uppdaterad: 2016-03-14
Susanne Almers, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik