Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Förflyttnings- och orienteringshjälpmedel

 

För vem?


För personer med synnedsättning som innebär stora svårigheter att förflytta sig eller orientera sig.

Mål med hjälpmedlet


Att möjliggöra och underlätta vardaglig förflyttning och orientering

Eget ansvar


 

Förskrivare


Synpedagog

Kriterier


Personen ska ha behov av förflyttningshjälpmedel utifrån sin synnedsättning för att kunna klara sin vardagliga orientering och fölrflyttning

Antal


Endast ett förflyttningshjälpmedel kan förskrivas.

Uppföljning


Uppföljning och träning skrivs in i habiliteringsplan och omfattar information och överenskommelse om det antal tillfällen för träning som bedöms vara rimligt.

Tänk på

Typer av hjälpmedel:


 1. Orientering  och förflyttningskäppar (vita käppar,elektroniska oreineteringshjälpmedel, ljudsignalsändare,kompasser)
 2. Elektroniska orienteringshjälpmedel,
 3. Ljudsignalsändare,
 4. Kompasser
 5. Cyklar

 

Förflyttnings- och orienteringshjälpmedel

För personer med synnedsättning som innebär stora svårigheter att läsa

Mål med hjälpmedlet


Att möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation

Eget ansvar


 

Förskrivare


Optiker

Kriterier


 

Antal


 

Uppföljning


Uppföljning och träning skrivs in i habiliteringsplan och omfattar information och överenskommelse om det vilken träning och uppföljning som bedöms vara rimligt.

Tänk på

Typer av hjälpmedel:


 1. Specialanpassade glasögon
 2. Ljusfilter
 3. Hjälpmedel som vidgar och vinklar synfältet

 4. Kikarglasögon

 5. Luppglasögon

 

Förflyttnings- och orienteringshjälpmedel

Mål med hjälpmedlet


Att möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation

Synhjälpmedel:

Kikare och teleskop

Förstorande videosystem

Inspelning-och uppspelningshjälpmedel

Läsmaskin/scanner

Skriv-och ordbehandlingsmaskiner

Eget ansvar


 

Förskrivare


Synpedagog

Kriterier


Personen ska ha behov av läs/skrivhjälpmedel hjälpmedel utifrån sin synnedsättning för att kunna klara sin vardagliga kommunikation.

Antal


Endast ...

Uppföljning


Uppföljning och träning skrivs in i habiliteringsplan och omfattar information och överenskommelse om det antal tillfällen för träning som bedöms vara rimligt.

Tänk på

Typer av hjälpmedel:


 1. Daisyspelare,CD-spelare
 2. Videoförstoringssystem ,CCTV
 3. bandspelare
 4. Fickminne
 5. Utrustning för Brailleskrift
 6. Punktskriftsmaskiner,elektriska och manuella

 

Förflyttnings- och orienteringshjälpmedel

Personlig vård:

Hjälpmedel för att mäta kroppens fysiska och fysiologiska tillstånd

Hantering och transport av produkter (märkningsverktyg,greppanpassningar,fästanordningar)

Hjälpmedel i hushåll

Typer av hjälpmedel:

 1. Talande temeraturmätare
 2. Ljusindikator
 3. Färgindikator för att kunna avgöra färger
 4. Olika hushållshjälpmedel
 5. Kroppstermometer,personvåg
 6. Tidshjälpmedel ( talande klocka )

Syncentralen

036-32 16 40

Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

www.rjl.se/habiliteringscentrum

WebSesam

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden

Landstingets webbplats för hälsa, sjukvård och tandvård, 1177.se
Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Glasögonbidrag för barn och unga

Information till dig som optiker

Uppdaterad: 2016-03-14
Susanne Almers, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik