Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Optiska hjälpmedel

För vem?


För personer med synnedsättning som innebär stora svårigheter att läsa

Mål med hjälpmedlet


Att möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation

Eget ansvar


 

Förskrivare


Optiker

Kriterier


 

Antal


 

Uppföljning


Uppföljning och träning skrivs in i habiliteringsplan och omfattar information och överenskommelse om det vilken träning och uppföljning som bedöms vara rimligt.

Typer av hjälpmedel:


  1. Specialanpassade glasögon
  2. Ljusfilter
  3. Hjälpmedel som vidgar och vinklar synfältet

  4. Kikarglasögon

  5. Luppglasögon

 

 

Syncentralen

036-32 16 40

Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

www.rjl.se/habiliteringscentrum

WebSesam

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden

Landstingets webbplats för hälsa, sjukvård och tandvård, 1177.se
Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Glasögonbidrag för barn och unga

Information till dig som optiker

Uppdaterad: 2016-03-14
Susanne Almers, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik