Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Hjälpmedel för kommunikation och information

Mål med hjälpmedlet


Att möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation

Synhjälpmedel:

Kikare och teleskop

Förstorande videosystem

Inspelning-och uppspelningshjälpmedel

Läsmaskin/scanner

Skriv-och ordbehandlingsmaskiner

Eget ansvar


 

Förskrivare


Synpedagog

Kriterier


Personen ska ha behov av läs/skrivhjälpmedel hjälpmedel utifrån sin synnedsättning för att kunna klara sin vardagliga kommunikation.

Antal


Endast ...

Uppföljning


Uppföljning och träning skrivs in i habiliteringsplan och omfattar information och överenskommelse om det antal tillfällen för träning som bedöms vara rimligt.

Tänk på

Typer av hjälpmedel:


  1. Daisyspelare,CD-spelare
  2. Videoförstoringssystem ,CCTV
  3. bandspelare
  4. Fickminne
  5. Utrustning för Brailleskrift
  6. Punktskriftsmaskiner,elektriska och manuella

 

 

Syncentralen

036-32 16 40

Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

www.rjl.se/habiliteringscentrum

WebSesam

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden

Landstingets webbplats för hälsa, sjukvård och tandvård, 1177.se
Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Glasögonbidrag för barn och unga

Information till dig som optiker

Uppdaterad: 2016-03-14
Susanne Almers, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik