Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Livsmedel för speciella medicinska ändamål

Avsnittet omfattar också nutrtionspumpar och övriga tillbehör till enteral nutrition.

För vem?


För personer som har

  • begränsad, försämrad eller störd förmåga att inta, smälta, ta upp, metabolisera eller utsöndra vanliga livsmedel
  • andra medicinskt fastställda näringsbehov och vars kostbehandling inte kan uppnås med anpassning av normalkosten
  • risk för undernäring eller har undernäring

Mål med behandlingen


Tillgodose energi och näringsbehov.

Förskrivare


Produkter för barn upp till 16 år (19 år)

Förskrivare

Mjölkersättning Specialistläkare barn
Dietist (2)
Livsmedel anpassade för en viss sjukdom eller medicinskt tillstånd: berikningsprodukter, sondnäring och samtliga näringsdrycker
Bidrag vid celiaki (3) (gäller t o m det kalenderår barnet fyller 19 år)

Produkter för barn över 16 år och vuxna

Förskrivare

Livsmedel anpassade för en viss sjukdom eller medicinskt tillstånd: berikningsprodukter, sondnäring och samtliga näringsdrycker Specialistläkare
Dietist
Näringsdrycker kompletta (1) Sjuksköterska
Distriktssköterska

Produkter för barn oavsett ålder och vuxna

Förskrivare

Nutritionspump, tillbehör, aggregat, sonder, sprutor mm Specialistläkare
Dietist
Sjuksköterska
Distriktssköterska

(1)Utbildning inom nutrition krävs
(2) Efter delegation från verksamhetschef barnkliniken/barnmottagningen
(3) Diagnos fastställd med biopsi eller celiakispecifika antikroppar

Eget ansvar


Personer i ordinärt boende betalar en egenavgift för livsmedel för speciella medicinska ändamål, som motsvarar kostnaden för mat för kvinnor över 75 år enl Konsumentverkets index. Avgiften regleras årligen.

För personer i särskilt boende utgår ingen avgift för livsmedel för speciella medicinska ändamål.

Bidrag för glutenfri kost lämnas till och med det kalenderår man fyller 19.

Läs mer om avgifterna.

Inför förskrivning


Om patienten trots kostråd och kostförändringar inte kan, eller förväntas kunna täcka, beräknat energi- och näringsbehov eller när sjukdom eller behandling förutsätter special­livsmedel kan förskrivning livsmedel för speciella medicinska ändamål förskrivas. Bakomliggande orsak till nutrtionsproblemen ska utredas.

Antal


Livsmedel bör förskrivas för en period på en månad med maximalt 12 uttag under ett år. Kortare period ska väljas om tillståndet inte är kroniskt eller på något annat sätt instablit eller kortvarigt.

Endast en pump kan förskrivas.

Uppföljning


Uppföljning ska göras i enlighet med nutritionsprocessen

Vid beställning


Livsmedel för medicinska ändamål, pumpar och tillbehör beställs från

Typ av
produkt
Personer i ordinärt och
särskilt boende
Personer som vårdas på sjukhus
Livsmedel Hjälpmedelscentralen Måltidsservice (centralkök)
Pumpar Hjälpmedelscentralen Hjälpmedelscentralen*
Tillbehör Hjälpmedelscentralen Länsförsörjningen

* Om pumpen ska tas med hem eller till annat boende.
MT (medicinsk teknik) ansvarar för pumpar som enbart används på sjukhusens vårdavdelningar.

Isokoder


15 90 91 Berikning
15 09 92 Kosttillägg
15 90 93 Sondnäring
15 90 94 Förtjockningsmedel
15 09 30 Sonder
15 09 90 Nutrtionspumpar

Sortiment och blanketter


Livsmedel för medicinska ändamål, nutrtionspumpar och tillbehör.

Läs mer


Fakta Nutritionsbehandling vid undernäring och risk för undernäring

 

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning SESAM-LMN (nytt fönster) 

 Råd om vård dygnet runt på 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2017-08-02
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service