Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel
ord

 

Rörelse - xxxxxxxxxxxx

 

För vem?


 • Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att ändra kroppsställning i säng och/eller förflytta sig till/från sängen.

 • Personer med funktionsnedsättning som behöver hjälp med personlig omvårdnad i sängen av annan person.

 • Höj- och sänkbar spjälsäng kan förskrivas till småbarnsförälder med funktionsnedsättning som medför svårigheter att självständigt kunna sköta sitt barns personliga omvårdnad.

Mål med hjälpmedlet


 • Möjliggöra att självständigt kunna göra lägesändringar i sängen och/eller att förflytta sig till/från säng.

 • Möjliggöra en god personlig omvårdnad i säng med hjälp av annan person.

 • Att självständigt kunna sköta sitt barns personliga omvårdnad.

Förskrivare


Arbetsterapeut, distriksjuksköterska

Hur många?


Nej, endast en säng kan förskrivas

Uppföljning


Uppföljning enlighet enligt förskrivingsprocessen.

Tänk på


 • I första hand ska personens befintliga säng anpassas. Prova alltid med förhöjningsklotsar, ryggstöd, sängbygel med flera enklare hjälpmedel innan reglerbar säng förskrivs
 • Avsaknad av säng som uppfyller normal standard berättigar inte till förskrivning
 • Bedöm även behovet av antidecubitusmadrass i samband med förskrivning av säng så att dessa vid behov kan levereras samtidigt.
 • Vid förskrivning till person med hjärt- och lungsjukdom bör samråd ske med behandlande läkare.
   

Vid beställning


 • Förskrivning av säng sker per telefon till
  HMC 036 – 32 87 00.
  Vid beställning skall kontaktuppgifter för leverans finnas.
 • Leverans sker hem till personens bostad.

  Tidpunkt för leverans/hämtning överenkommes med kundservice.

  Platsen där sängen skall stå skall vara förberedd. Transportpersonalen hjälper inte till att flytta på personens egen säng.

Isokoder


 •  

Sortiment


Länk till sortiment

Hjälpmedelscentralens kundservice

036-32 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

 

Landstingets webbplats för hälsa, sjukvård och tandvård, 1177.se
Råd om vård dygnet runt på 1177.se (nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

text

Uppdaterad: 2014-07-08
Martin Tubbin, Kundleverans, IT-centrum