Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

CPAP

För vem?


CPAP är ett personligt medicinskt behandlingshjälpmedel för personer med obstruktivt sömnapnésyndrom.

Mål med hjälpmedlet


Förhindra apnéer nattetid.

Förskrivare


Specialistläkare vid öron-, näs- och halsklinik och barnklinik.

Antal


Endast en utrustning kan förskrivas.

Uppföljning


Uppföljning enligt förskrivingsprocessen.

Eget ansvar


Egenavgift 150 kr/månad. Egenavgiften faktureras via Hjälpmedelscentralen.
Högkostnadsskydd för samtliga behandlingshjälpmedel är 1800 kronor per 12-månadersperiod.
Barn under 20 år omfattas ej av egenavgift.

Isokoder


040312 Respiratorer

Sortiment


Hjälp vid sömnapné

Läs mer


FAKTA - Snarkning och sömnapné hos vuxna

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

Kontaktuppgifter sömnapnémottagningar

Sömnapnémottagningen
Länssjukhuset Ryhov
010-242 95 90

Öron- näs- och halsmottagningen
Värnamo sjukhus
010 - 244 74 80

Öron- näs- och halsmottagningen
Eksjö sjukhus
010-243 58 70

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 VårdguidenRåd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2017-07-31
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service