Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Nutritionspump

För vem?


För personer med undernäring eller risk för undernäring i kombination med ytterligare medicinsk diagnos och som har behov av sondnäring och tillförsel av näring på ett kontrollerat sätt.

Mål med hjälpmedlet


Tillgodose energi och näringsbehov via sondnäring.

Förskrivare


Dietist, specialistläkare. Sjuksköterska efter samråd med dietist eller specialistläkare.

Antal


Endast en pump kan förskrivas.

Uppföljning


Uppföljning enligt förskrivningsprocessen.

Isokoder


15 09 90 Nutritionspumpar

Sortiment och blanketter


Nutritionspumpar

Läs mer


Fakta - Nutritionsbehandling vid undernäring och risk för undernäring

Förskrivning och utbyte av nutritionspump 2014-02-01

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

 Råd om vård dygnet runt på 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2017-08-02
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service