Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Kompressionsstrumpor

För vem?


För personer med:

  • kronisk venös insufficiens med svullnad, hud förändringar och/eller bensår (öppna eller läkta)
  • tillstånd med svullnad vid akut venös trombos eller vid kvarstående post trombotisk svullnad
  • trombos profylax i samband med operation eller vid kronisk sjukdom med risk för trombos
  • ytlig venös insufficiens – varicer - där kontraindikation mot operation föreligger eller i avvaktan på planerad operation.
  • varicier under graviditet
  • lymfödem
  • ödem av annan kronisk genes, t ex hjärtsvikt, hypoproteinemi, inaktivitet

Mål med hjälpmedlet


Att minska svullnad och/eller smärta.

Att förhindra sår och sårrecidiv samt förbättra ärrläkning.

Att minska annan ödemreducerande behandling.

Förskrivare


Kompressionsstrumpor: Läkare, lymfterapeut kompressionsklass 1-4, sjuksköterska kompressionsklass 1-2

Hur många?


Kompresssionklass Uttag/år Antal/uttag
Standardstrumpor 1 - 3 2 2 par
Standardstrumpor 4 4 2 par
Måttbeställda strumpor 4 1 par

 

Eget ansvar


Kompresssionklass Uttag/år Egenavgift/uttag
Standardstrumpor 1 - 3 2 170 kr
Standardstrumpor 4 4 170 kr
Måttbeställda strumpor 4 240 kr


Uppföljning


Uppföljning enlighet enligt förskrivingsprocessen.

Isokoder


040606 Stödstrumpor och kompressionsstrumpor för armar och ben och andra delar av kroppen

Sortiment


Länk till sortiment Avtal 2015

Läs mer


Tillämpningsanvisning kompressionsstrumpor KomHem Observera att sortimentet som anges i detta dokument inte längre är aktuellt utan ersatt av nytt avtal se ovan.

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

Kontakt

Kontakta den enhet som ansvarar för kompressionsbehandlingen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden


Råd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2017-08-02
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service