Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Ortoser

En ortos är ett kroppsburet hjälpmedel som vanligen används för att mekaniskt påverka rörelseapparaten genom tryck mot kroppsdelarna. Syftet kan exempelvis vara att lindra smärta, underlätta gång eller motverka kontrakturer (felställningar) i leder. Begreppet ortos innefattar en stor grupp hjälpmedel, inklusive korsetter, skoinlägg, knä-, ankel- och handledsortoser.

För vem


För personer med någon eller flera av nedanstående funktionsnedsättningar:

  • nedsatt styrka
  • nedsatt rörlighet
  • nedsatt känsel
  • nedsatt cirkulation
  • neuro- och motorisk påverkan
  • grav felställning.

Mål med hjälpmedlet


Att behandla, lindra eller kompensera en skada eller en funktionsnedsättning och göra det möjligt att utföra aktiviteter i det dagliga livet. Hjälpmedlet är en del av vård och behandling.

Förskrivare


Ortoser övre extremiteter: läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut.

Ortoser nedre extremiteter, hårda: läkare.

Ortoser nedre extremiteter, elastiska och droppsfotsskena: läkare, sjukgymnast/fysioterapeut.

Spinala ortoser: läkare.

Spinala ortoser, elastiska: läkare, sjukgymnast/fysioterapeut.

Reordination: Ortopedteknisk chef

Antal


Mer information under rubriken "Vid förskrivning"

Eget ansvar


Produkter som inte kräver hälso- och sjukvårdens bedömning eller anpassning utan efter rådgivning kan provas ut av personen själv, eller med hjälp av annan, är egenansvar. Exempel på sådana produkter är mjuk halskrage, epiconylitbandage, elastiskt band till fot/knä (typ 8:an) och schlatterband, kroppsvårdande produkter och fotriktiga skor och sulor/inlägg.

Produkter som möjliggör för personer (oavsett ålder) att utöva idrott eller andra fritidsaktiviteter är egenansvar och brukaren betalar för produkten.

Vid förskrivning


1. Nödvändig behandling och behandling av permanent funktionsbortfall

Remiss är livslång och ingen behandlingsavgift tas ut. Exempel på aktivitets- och behandlingsmål är att kunna andas, kunna sitta och stå, ersätta kroppsdel, kunna överflyttas, skydd mot fall, sårbehandling, bråck- och stomibehandling.

Exempel på hjälpmedel är korsett, ståskal, ortos.

2. Långvarig behanding

Remissen är giltig i fem år och behandlingen syftar till att lindra, kompensera eller stödja.

Egenavgiften är 200 kronor per utprovad ortos.
Endast en egenavgift tas ut om

  • samma typ av ortos krävs för höger och vänster sida sk bilateral behandling
  • två ortoser krävs av hygieniska skäl. 

Ingen egenavgift tas ut för för barn och ungdomar under 20 år.

3. Tidsbegränsad behandling

Remissen är giltig i ett år och vanligen är funktionsnivån återställd efter en behandling på 6-12 månader.

Egenavgiften är 200 kronor per utprovad ortos.
Endast en egenavgift tas ut om

  • samma typ av ortos krävs för höger och vänster sida sk bilateral behandling
  • två ortoser krävs av hygieniska skäl. 

Ingen egenavgift tas ut för för barn och ungdomar under 20 år.

4-5. Aktiv fritid, idrott och egenvård

Produkter som inte kräver hälso- och sjukvårdens bedömning eller anpassning utan efter rådgivning kan provas ut av personen själv, eller med hjälp av annan, är egenansvar. Exempel på sådana produkter är mjuk halskrage, epiconylitbandage, elastiskt band till fot/knä (typ 8:an) och schlatterband, kroppsvårdande produkter och fotriktiga skor och sulor/inlägg.

Produkter som möjliggör för personer (oavsett ålder) att utöva idrott eller andra fritidsaktiviteter är egenansvar och brukaren betalar för produkten.

Tänk på


Avgiften för ortopedtekniska hjälpmedel är inte högkostnadsgrundande.

Uppföljning


Uppföljning i enlighet med förskrivingsprocessen.

Isokoder


06 03 Spinala ortoser och huvudortoser

06 04 Ortoser för buken

06 06 Övre extremitetsortoser

06 06 Nedre extremitetsortoser

Läs mer


Prislista ortoser

Ortopedteknisk verksamhet

036-30 01 50

TeamOlmed
Pjäsgatan 2
553 05 Jönköping

TeamOlmed
Tingshuset Björkvägen 2
575 33 Eksjö

TeamOlmed
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo

Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden


Råd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2017-08-02
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion