Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Ståstöd och tippbrädor

För vem?


För personer med svår funktionsnedsättning som har regelbundet, långvarigt medicinskt behov av daglig mobilisering i form av att stå.

Hjälpmedlet ska vara en del av en sjukgymnastisk behandlingsplan.

Mål med hjälpmedlet


Att förhindra utveckling av felställningar.

Att normalisera muskeltonus.

Att motverka smärta och/eller cirkulationsrubbningar.

Att underlätta ventilation.

Belastning av skelett och normalisering av skelett och leder.

Förskrivare


Sjukgymnast/fysioterapeut.

Arbetsterapeut i samarbete med sjukgymnast/fysioterapeut vid val av ståfunktion på rullstol.

Antal


Grundprincipen är att endast ett hjälpmedel kan förskrivas för samma behov.

Eget ansvar


Personen har i första hand själv ansvar för träning och aktivitet. Förskrivaren kan vara behjälplig att utreda träningen med dessa redskap, kan erbjuds detta på hälsocentral eller i annan träningslokal.

Tänk på


Kontraindikationer kan föreligga. Riskanalys ska göras med tanke på långvarig inaktivitet, osteoporos och frakturrisk innan förskrivning kan ske.

Inkludera närstående i framtagning av daglig rutin för att tillgodose personen behov av att få stå då detta hjälpmedel kräver assistans för att kunna användas.

Det är förskrivarens ansvar att introducera och tillse att personer finns runt brukaren som kan fullfölja aktuell behandling/träning.

I vissa fall kan det vara aktuellt att lösa behovet av ståträning genom att välja en ståfuktion på personens rullstol. I dessa fall skall man alltid välja den mest kostnadeffektiva lösningen i första hand. För att motivera ståfunktion på en rullstol krävs också att personen genom detta kan klara av att stå självständigt.

Uppföljning


Behandlingsplanen skall följas upp regelbundet minst 2 ggr per år då det är viktigt med tanke på att status hos personer med svår funktionsnedsättning kan förändras snabbt. Användning och frekvens skall följas upp.

Isokoder


04 48 21 Tippbrädor

04 48 08 Ståbarrar och ståstöd

Sortiment


Länk till sortiment

Läs mer


Fakta: Ståträning

Hjälpmedelscentralens kundservice

036-32 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

 

Landstingets webbplats för hälsa, sjukvård och tandvård, 1177.se
Råd om vård dygnet runt, 1177.se (nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2014-10-06
Martin Tubbin, Kundleverans, IT-centrum