Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Tränings- och ergometercyklar

Hjälpmedlel är en del av rehabilitering, habilitering, vård och behandling och kräver hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens för bedömning, utprovning och anpassning.

Produkter som ligger utanför landstingets ansvar benämns som egenansvarsprodukter. De kräver inte hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens och kan inte motiveras medicinskt som en del i en behandling. För dessa produkter har personen ett eget ansvar.

Det finns inga förskrivningsbara tränings- och ergometercyklar. Dessa produkter räknas som egenansvarsprodukter.

Det finns många bra produkter inom området på konsumentmarknaden som kan underlätta för personer med funktionsnedsättning. Du kan som förskrivare ge råd om dessa om personen så önskar. Eventuella råd skall dokumenteras i journal.

Isokoder


044803 Tränings- och ergometercyklar

 

Hjälpmedelscentralens kundservice

036-32 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

 

Landstingets webbplats för hälsa, sjukvård och tandvård, 1177.se
Råd om vård dygnet runt på 1177.se (nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

text

Uppdaterad: 2014-09-30
Martin Tubbin, Kundleverans, IT-centrum