Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Gångträning

Det finns inga särkskilda hjälpmedel som kan förskrivas för gångträning. Oftast kan olika förflyttningshjälpmedel användas för detta ändamål under en period i ett rehabiliteringsförlopp. Exempel är gåbord och rollator. I vissa fall kan en särskild lyftsele användas för en person som har taklyft förskriven för att lösa behovet av överflyttning. Behovet av träning ska vara medicinskt motiverat. Träningen ska utföras frekvent och regelbundet.

Isokoder


04 48 07 Hjälpmedel för gångträning

Läs mer

Läs mer under avsnittet rörelse.

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden


Råd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2017-07-31
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service