Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Träning, vård och behandling - värmehjälpmedel

En protes är ett konstgjort substitut för en avsaknad av kroppsdel som kan vara medfödd eller förlorad till följd av skada eller sjukdom. Vanliga proteser är arm, ben eller fotproteser.

För vem?


Personer med avsaknad av kroppsdel.

Förskrivare


Proteser för övre och nedre extremiteter: Läkare.

Kosmetiska proteser: Specialistläkare vid onkolog-, hud-, plastik-, och barnklinik.

Reordination: Ortopedteknisk chef

Antal


Endast en protes för den förlorade kroppsdelen kan förskrivas.

Eget ansvar


Kroppsvård; produkter som rengör och mjukgör huden som behövs i samband med användning av protesen är egenansvar .

Produkter som möjliggör för personer (oavsett ålder) att utöva idrott eller andra fritidsaktiviteter är egenansvar och brukaren betalar för produkten.

Vid förskrivning


Protes bedöms som nödvändig behandling och behandling av permanent funktionsbortfall. Remissen är därför livslång och ingen behandlingsavgift tas ut.

Förbrukningsartiklar som är nödvändiga för att produkten ska fungera är kostnadsfria för brukaren t ex protesfastsättning mm.

Uppföljning


Uppföljning i enlighet med förskrivningsprocessen.

Isokoder


06 18 Övre extremitets proteser

06 24 Nedre extremitetsproteser

06 30 Proteser andra än extremitetsproteser

Ortopedteknisk verksamhet

036-30 01 50

TeamOlmed
Pjäsgatan 2
553 05 Jönköping

TeamOlmed
Tingshuset Björkvägen 2
575 33 Eksjö

TeamOlmed
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo

 

Landstingets webbplats för hälsa, sjukvård och tandvård, 1177.se
Råd om vård dygnet runt, 1177.se (nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2014-10-09
Susanne Almers, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik