Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

PEP och IMT

För vem?


PEP-mask kan förskrivas till

  • person som har behov av att eliminera sekret vi ökad sekretbildning i luftvägarna.
  • för att förhindra respiratoriska kompliktioner hos personer med nedsatt andningsfunktion.
  • för att normalisera minskad lungvolym ex vid immobilisering, neurologiska sjukdomar mm.
  • person som har en allvarlig multipel funktionsnedsättning i samband med infektion.
  • för att träna styrka och uthållighet i inandningsmuskulaturen hos person med nedsatt muskelfunktion

 

Mål med hjälpmedlet


Bibehålla och stärka andningsfunktionen.

Förskrivare


Sjukgymnast.

Antal


Endast en utrustning kan förskrivas.

Uppföljning


Uppföljning enligt förskrivingsprocessen.

Kriterier


Prova alltid först med andningstränare för enpatientsbruk. Denna finns att beställa från Länsförsörjningen. Om denna inte ger tillräcklig effekt eller om träning av både in- och utandning krävs kan PEP/RMT förskrivas och beställas från Hjälpmedelscentralen.

Isokoder


040327 Andningsmuskeltränare

Sortiment


Hjälpmedel vid andningsträning, PEP-masker

 

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

Kontakt

Kontakta den enhet som ansvarar för behandlingen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 VårdguidenRåd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2017-07-31
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service